Sở Nội vụ triển khai kế hoạch công tác năm 2021

29/01/2021 - 22:20

BDK.VN - Chiều ngày 29-1-2021, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó giám đốc Sở Nội vụ Đào Văn Tụ; Phó ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Văn Tới.

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó giám đốc Sở Nội vụ Đào Văn Tụ; Phó ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Văn Tới.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất đánh giá, năm qua ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và hoạt động ngày càng ổn định. Công tác quản lý công chức, viên chức được thực hiện chặt chẽ.

Việc sắp xếp, bố trí biên chế phù hợp với từng cấp, ngành đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế ổn định trong từng năm. Đội ngũ cán bộ được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng các tiêu chí, chức danh và vị trí việc làm. Chất lượng cán bộ, công chức ngày được nâng lên, đủ phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét. Công tác thi đua, khen thưởng thực hiện tốt, đạt được kết quả thiết thực.

Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong cơ quan nhà nước chưa đồng bộ với các quy định của Nhà nước gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. Giảm biên chế còn một số khó khăn.

Hội nghị thống nhất năm 2021 toàn ngành quyết tâm thực hiện phương châm “Đồng thuận - Sáng tạo” của Tỉnh ủy và “Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Hiệu quả” của Bộ Nội vụ. Tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hành động quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trong đó, đặc biệt có nhiều ý kiến đề cập đến những bất cập của các quy định, gây khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở. Qua đây, Giám đốc Sở cũng giải thích thêm nhiều nội dung liên quan các lĩnh vực ngành Nội vụ cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ để cùng tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, trong đó có rất nhiều nội dung trọng tâm có liên quan đến ngành Nội vụ như cải cách hành chính, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; việc tinh giản biên chế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... nên rất cần sự tập trung quyết liệt của ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Thiên Kim

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN