Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết hoạt động năm 2021

21/01/2022 - 18:29

BDK.VN - Ngày 21-1-2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của ngành năm 2021. Cùng tham dự hội nghị có Phó trưởng phụ trách Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông Đặng Thị Bích Vân.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Minh Châu phát biểu định hướng thảo luận tại hội nghị.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Minh Châu phát biểu định hướng thảo luận tại hội nghị.

Qua đánh giá, năm 2021, hầu hết chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động được UBND tỉnh giao cho ngành đều thực hiện đạt và vượt. Cuối năm 2021, 100% cán bộ, công chức từ cấp tỉnh tới cấp huyện, 78,5% cán bộ cấp xã đã được trang bị máy tính kết nối mạng nội bộ và Internet băng thông rộng để phục vụ công việc.

100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, thành phố được cấp hộp thư điện tử; cấp xã đạt tỷ lệ 96,6%; cấp chứng thư số chuyên dùng cho 381 tổ chức, 710 cá nhân và cấp phôi SIM PKI có tích hợp chữ ký số cho 138 cá nhân để thực hiện ký số trên thiết bị di động. Hiện tại, các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được cấp chữ ký số và được hướng dẫn ký số vào văn bản điện tử.

Hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh triển khai theo mô hình dùng chung phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành. Quản lý văn bản đi, đến của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố và cấp xã (bao gồm các cơ quan Đảng) và được liên thông gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ trao đổi văn bản liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt 97%.

Bến Tre là 1 trong 23 tỉnh cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4. Hạ tầng mạng lưới và các dịch vụ bưu chính, viễn thông được duy trì đảm bảo khả năng vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa, nông sản, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng và chính quyền các cấp, đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân. Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, tỉnh nhà.

Tại hội nghị, đại biểu trình bày tham luận và thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Sở Thông tin và Truyền thông thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó, mục tiêu tổng quát là đảm bảo tốc độ tăng trưởng của ngành năm sau cao hơn năm trước, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng thành công chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre và hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN