Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai 130 đầu việc trọng tâm năm 2023

31/01/2023 - 11:12

BDK.VN - Ngày 31-1-2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai việc đầu năm 2023, ký cam kết các đầu việc trọng tâm theo từng lĩnh vực, từng đơn vị.

Thủ trưởng các phòng khối quản lý nhà nước ký cam kết trách nhiệm với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện phương châm hành động năm 2023 của Tỉnh ủy “Đồng thuận, Sáng tạo, Phát triển”, phương châm hành động của UBND tỉnh “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp” và phong trào thi đua Đồng khởi mới, cũng như các đầu việc mà Giám đốc Sở đã cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng ký thực hiện 17/223 đầu việc của UBND tỉnh giao. Trên cơ sở đó, tập thể Ban giám đốc Sở và thủ trưởng các đơn vị đề ra 130 đầu việc trọng tâm. Trong đó, Ban giám đốc sở đăng ký 32 đầu việc, lãnh đạo khối quản lý nhà nước 48 đầu việc và khối các đơn vị sự nghiệp là 50 đầu việc. Cụ thể từng cá nhân giám đốc sở, các phó giám đốc, thủ trưởng các phòng, các đơn vị sự nghiệp đăng ký cụ thể các nhóm công việc theo trách nhiệm đã được phân công.

Tại chương trình, các phó giám đốc sở, thủ trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với giám đốc sở. Trong các đầu việc đăng ký của từng cá nhân có đề ra chỉ tiêu và thời gian thực hiện cụ thể. Trên cơ sở cam kết này, Ban giám đốc sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, phát động toàn thể viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý tích cực hưởng ứng, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2023.

Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bàn cho biết: Ban giám đốc ghi nhận những nỗ lực đóng góp của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của sở, tạo không khí thi đua Đồng Khởi mới tại đơn vị. Đề nghị tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy thành tích, thực hiện đạt các chỉ tiêu đầu việc, tạo bước đột phá mới trong năm bản lề, góp phần thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN