Sôi nổi các phong trào học tập, rèn luyện, xung kích

03/09/2013 - 16:13

Trong 5 năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, công tác Thanh niên trên địa bàn huyện Chợ Lách có sự chuyển biến tích cực, một số vấn đề bức xúc của thanh niên (việc làm, vốn vay, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ), góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo công tác nắm bắt tư tưởng, đề ra nội dung tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tâm lý của thanh niên. Thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn địa phương đã cụ thể hóa thành Cuộc vận động “Tuổi trẻ Chợ Lách học tập và làm theo lời Bác”, lấy việc làm theo là tiêu chí để rèn luyện cho từng đoàn viên, thanh niên. Qua đó, xuất hiện gần 2.000 gương thanh niên và 56 tập thể tiên tiến làm theo lời Bác.

Công tác giáo dục thanh niên luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, thụ hưởng các chính sách giáo dục của Nhà nước.

Công tác hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên được chú trọng. Học sinh lớp 12 được tư vấn chọn trường, chọn nghề phù hợp trước các kỳ thi đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Hàng năm, huyện phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức tư vấn học nghề cho bộ đội xuất ngũ.

Để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế, các cấp ủy đã chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, phổ biến kiến thức tin học, cho đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện cho đối tượng thanh niên thuộc diện hộ nghèo tiếp cận với các nguồn vốn, quỹ hỗ trợ giảm nghèo; thành lập mới các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, các tổ tiết kiệm vay vốn (tính đến nay đã có 9 tổ tiết kiệm vay vốn, với tổng dư nợ trên 3 tỷ đồng).

Song song đó, Huyện Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao như: liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, hội trại, giải bóng chuyền, bóng đá,… nhằm nâng cao thể chất, đời sống tinh thần cho thanh niên; triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ”, phát động cuộc vận động “Cưới văn minh tiết kiệm” trong thanh niên, thực hiện tốt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; phối hợp với Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình tổ chức tuyên truyền về chính sách dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên, thành lập các câu lạc bộ tiền hôn nhân.

Phát huy tài năng cán bộ trẻ, các cấp ủy mạnh dạn giao cho họ những công việc, vị trí tương xứng với năng lực, trình độ. Đã luân chuyển 7 đồng chí bí thư đoàn cơ sở và 2 cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện nhận nhiệm vụ quan trọng trong Đảng và chính quyền; cử cán bộ trẻ dự nguồn đi đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả làm việc và năng lực lãnh đạo.

Nhờ sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy, tạo điều kiện của chính quyền, cùng với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, thời gian qua, cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Chợ Lách luôn cố gắng học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực. Các phong trào thanh niên tình nguyện: thi đua học tập, tiến quân vào khoa học, công nghệ; “4 đồng hành”; “5 xung kích”, các chương trình hành động vì cuộc sống cộng đồng phát triển ngày càng rộng khắp và đem lại hiệu quả ngày càng thiết thực.

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN