Sớm đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thạnh

22/09/2020 - 21:13

Cử tri xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm phản ánh: Hiện tại, cầu Mỹ Thạnh thuộc xã Mỹ Thạnh đã xuống cấp, không an toàn cho người và phương tiện khi qua cầu. Đề nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thạnh, nhằm đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân khi lưu thông.

- UBND tỉnh trả lời: Cầu Mỹ Thạnh nằm trên đường liên xã Phong Nẫm - Mỹ Thạnh - Thuận Điền - Sơn Phú, do UBND huyện Giồng Trôm quản lý. Do huyện còn khó khăn, kinh phí đầu tư lớn nên chưa cân đối được để đầu tư xây dựng mới. Tuy nhiên, hàng năm, huyện bố trí khoảng 1 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa cầu để đảm bảo giao thông cho nhân dân. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành chức năng xem xét, hỗ trợ khi cân đối được các nguồn vốn theo quy định.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN