Sớm triển khai dự án “Kết nối thủy lợi” 3 xã: Phú Vang, Lộc Thuận, Định Trung

26/06/2022 - 20:32

BDK - Cử tri Võ Công Duyên, ấp Lộc Thành, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại kiến nghị: Sớm triển khai dự án “Kết nối thủy lợi” 3 xã: Phú Vang, Lộc Thuận, Định Trung để đưa nước ngọt từ sông Ba Lai qua các vùng giáp đê sông Tiền thuộc 3 xã trên cho nhân dân sản xuất, vì dự án này tiến độ quá chậm.

UBND tỉnh trả lời:

- Năm 2022, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục các công trình sửa chữa, nạo vét và giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch thực hiện. Trong đó, có 5 công trình thực hiện nạo vét trên địa bàn huyện Bình Đại qua các xã Phú Thuận, Vang Quới Tây, Phú Vang, Phú Long, Lộc Thuận gồm: kênh Ba Địa (xã Phú Thuận); kênh Tổ 15, ấp Vinh Hội; kênh Ấn Độ (xã Vang Quới Tây); kênh An Hòa, kênh Tổ 10, kênh Thủy Lợi (xã Phú Vang); kênh Kiến Vàng, mở đập Kiến Vàng (xã Phú Long); rạch Cả Muồng, rạch Trùm Cu, kênh Xẻo Ranh, kênh 2/9, kênh Giồng Phụng (xã Lộc Thuận).

Hiện tại, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đã phối hợp với UBND các xã tiến hành khảo sát để thiết kế các tuyến kênh trên địa bàn xã Lộc Thuận và Phú Long: kênh Kiến Vàng, mở đập Kiến Vàng (xã Phú Long); rạch Cả Muồng, rạch Trùm Cu, kênh Xẻo Ranh, kênh 2/9, kênh Giồng Phụng (xã Lộc Thuận).

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục khảo sát các công trình còn lại và chuẩn bị các thủ tục tiếp theo để sớm thực hiện hoàn thành các dự án kết nối thủy lợi trên địa bàn 3 xã.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN