Sớm trùng tu Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng

24/09/2020 - 20:24

BDK - Cử tri xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm đề nghị tỉnh sớm đầu tư trùng tu Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng.

- UBND tỉnh trả lời: Di tích Mộ và Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm. Di tích này đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích cấp Quốc gia theo Quyết định số 985, ngày 7-5-1997. Từ khi xếp hạng đến nay, di tích luôn được bảo quản và phát huy tốt giá trị di tích. Tuy nhiên, di tích chưa được đầu tư trùng tu xứng tầm.

Trong thời gian tới, để bảo tồn và tiếp tục phát huy giá trị di tích này tốt hơn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, bố trí nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa để trùng tu, tôn tạo di tích nhằm bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc.                                                                                                        

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN