Sơn Định thành lập hợp tác xã nông nghiệp

25/09/2020 - 20:39

BDK.VN - Ngày 25-9-2020, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách hội nghị thành lập hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Sơn Định. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nguyễn Thanh Phương cùng 25 đại biểu chính thức đại diện 52 thành viên HTX tham dự hội nghị.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HTX ra mắt, hạ quyết tâm.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HTX ra mắt, hạ quyết tâm.

HTX nông nghiệp Sơn Định có trụ sở chính ở ấp Sơn Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, với 52 thành viên, vốn điều lệ là 1,5 tỷ đồng, mức vốn góp tối thiểu là 5 triệu đồng và tối đa không quá 20% vốn điều lệ theo quyết định của đại hội thành viên từng thời điểm. Diện tích sản xuất của các thành viên HTX là 189ha.

HTX có 16 ngành, nghề sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp và hướng đến mục tiêu tạo sức mạnh về vốn, nhân lực, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, liên kết cung cấp dịch vụ đầu vào phục vụ sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, đồng thời, cung cấp dịch vụ phi nông nghiệp tạo nguồn thu cho HTX, góp phần chăm lo phúc lợi cho thành viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu Hội đồng quản trị HTX gồm 5 thành viên; bầu Ban kiểm soát 3 thành viên; ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX; ông Nguyễn Cao Thắng là Trưởng ban Kiểm soát HTX.

Hội nghị đã thông qua Điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh, quy chế quản lý tài chính, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, quy chế thi đua, khen thưởng và Nghị quyết Hội nghị thành lập HTX nông nghiệp Sơn Định, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN