Sự đồng thuận của nhân dân là thước đo hiệu quả công tác dân vận trong tình hình hiện nay

07/10/2022 - 05:42

BDK - Hàng năm cứ đến ngày 15-10, Ngày truyền thống công tác dân vận (DV) của Đảng và Ngày DV cả nước, đội ngũ cán bộ DV các cấp lại có dịp ôn lại truyền thống với lòng tự hào về những cống hiến, đóng góp quan trọng của ngành DV cho sự nghiệp cách mạng. Trải qua chặng đường lịch sử 92 năm, công tác DV của Đảng qua các thời kỳ, các giai đoạn cách mạng đều để lại những dấu ấn đi vào lịch sử và những bài học có giá trị thực tiễn sâu sắc trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước, quê hương.

Người dân huyện Châu Thành dự họp nghe công bố phương án hỗ trợ di dời bè cá trong phạm vi xây cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: T. Thảo

Người dân huyện Châu Thành dự họp nghe công bố phương án hỗ trợ di dời bè cá trong phạm vi xây cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: T. Thảo

Triển khai nhiều phong trào thi đua hiệu quả

Năm nay, kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác DV của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2022) và 23 năm Ngày DV của cả nước (15-10-1999 - 15-10-2022) trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang tập trung mọi nỗ lực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau 2 năm phòng chống dịch Covid-19, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Năm 2022, Tỉnh ủy chọn chủ đề công tác DV là: “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân”. Trong năm qua, hệ thống DV các cấp đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai nhiều phong trào thi đua một cách sâu rộng, liên tục và đạt hiệu quả, như phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền… Trong đó, ban DV các cấp tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân để triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (như Dự án cầu Rạch Miễu 2, Khu công nghiệp Phú Thuận, các dự án điện gió, dự án đô thị…). Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “DV khéo” trên tất cả các lĩnh vực, ở tất cả các cấp, các ngành… Từ đó, đã góp phần vào những thành tựu chung của tỉnh, tạo cho tỉnh một diện mạo mới, nhiều khởi sắc.

Trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Ban DV Tỉnh ủy và ban DV các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, chọn điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, hưởng ứng thực hiện chủ trương xây dựng các công trình, dự án và tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả, Ban DV Tỉnh ủy đã chọn 13 tập thể, 9 cá nhân điển hình tiêu biểu để làm cơ sở cho việc thực hiện theo phương thức thi đua: “Học tập điển hình”, “Bắt kịp điển hình” và “Vượt qua điển hình” và sẽ tổ chức họp mặt, giao lưu với các điển hình trên nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác DV của Đảng sắp tới. Đối với ban DV các huyện, thành phố cũng đã xây dựng, chọn những điển hình tập thể, cá nhân như cách làm của tỉnh, cho thấy sự đồng bộ, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhân rộng mô hình “dân vận khéo”

Trong phong trào thi đua “DV khéo”, nếu tính kể từ khi Ban DV Trung ương có chủ trương tổ chức phát động phong trào từ năm 2009 đến nay qua 13 năm thực hiện cho thấy, phong trào thi đua “DV khéo” đã thật sự trở thành một trong những phương thức DV có tính lan tỏa cao và đạt hiệu quả thiết thực, là một nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong việc động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao ý thức tự lực tự cường, năng động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của cấp ủy các cấp đã đề ra.

Cũng trong năm nay, Ban DV Tỉnh ủy và ban DV các huyện, thành phố, một mặt tiếp tục duy trì, củng cố nâng chất, phát triển bền vững những mô hình “DV khéo” đã được công nhận các năm trước; tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “DV khéo”. Mặt khác, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhân rộng những mô hình “DV khéo” tiêu biểu, có sức lan tỏa và tác động tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây chính là giải pháp để bồi dưỡng và phát triển phong trào thi đua một cách bền vững, thực chất.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác DV của Đảng, tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống; cụ thể việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác DV là phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhằm lan tỏa và phát huy cao độ sự đồng lòng chung sức của các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là tạo sự đồng thuận trong thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Kế thừa và phát huy truyền thống, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, những người trực tiếp làm công tác DV nói riêng phải không ngừng trau dồi, rèn luyện, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập phong cách DV của Người: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin”, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. 

Bùi Văn Bia - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN