Sử dụng nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn để đầu tư phát triển lưới điện nông thôn

22/11/2010 - 07:50

Đó là nội dung được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII quyết định thông qua tại kỳ họp thứ 21 vừa diễn ra ngày 17-11-2010.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2001 ngày 23-8-2001 của liên Bộ Công nghiệp – Tài chính về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn, Bến Tre đã tiến hành bàn giao cho ngành điện 744 công trình lưới, trạm điện trung áp nông thôn do nhân dân, các hợp tác xã và các tổ điện đóng góp xây dựng từ ngày 28-2-1999 trở về trước. Ngành điện cũng đã hoàn trả vốn lại cho tỉnh Bến Tre 28,6 tỉ đồng (đến ngày 29-2-2002). Thông tư 06 quy định, nguyên tắc xử lý và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn lần này chỉ chi trả phần huy động của nhân dân đã đóng góp theo giá trị còn lại. Phần vốn thuộc ngân sách nhà nước, nguồn phụ thu tiền điện không thuộc phạm vi chi trả. Đồng thời, vốn hoàn trả không nhất thiết phải hoàn trả trực tiếp cho hộ dân mà có thể sử dụng phục vụ đầu tư phát triển các công trình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trên cơ sở này, ngày 11-1-2002, HĐND tỉnh khóa VI đã thông qua nghị quyết, chấp thuận cho UBND tỉnh giữ lại tiền của dân đã đóng góp để đầu tư vào lưới điện trung thế ở nông thôn để cải tạo và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc: phần hoàn trả ở nơi nào thì đầu tư để cải tạo và nâng cấp lưới điện ở nơi đó và phải bàn bạc để được sự đồng thuận của nhân dân. Từ năm 2002 đến nay, nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn này được sử dụng để ứng trước cho ngành điện đầu tư phát triển lưới điện trung thế trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ giải quyết công nợ cho các địa phương đã đầu tư phát triển lưới điện.

Tại kỳ họp thứ 21 (ngày 17-11-2010), đại biểu HĐND tỉnh khóa VII đã thống nhất sử dụng nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn (28,6 tỷ đồng) chi hỗ trợ thanh toán nợ cho các công trình phát triển lưới điện do UBND xã, tổ điện làm chủ đầu tư (1,5 tỷ đồng), chi thanh toán chi phí tư vấn dự án năng lượng nông thôn 2 (4,9 tỷ đồng), chi thanh toán các công trình điện khí hóa các xã nông thôn đã tạm ứng ngân sách (3,7 tỷ đồng). Phần còn lại (gần 18,5 tỷ đồng), HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh có kế hoạch sử dụng để hỗ trợ đầu tư phát triển hạ áp nông thôn ở những vùng có nhu cầu bức xúc. Công trình cụ thể do HĐND huyện, xã quyết định.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN