Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Cập Nhật 16-06-2022 18:44:14

Chiều ngày 16-6-2022, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV bế mạc Kỳ họp thứ 3. Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu tại hội trường trước Quốc hội, đồng bào, cử tri và Nhân dân cả nước.

Bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Cập Nhật 16-06-2022 17:29:44

Chiều 16-6-2022, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã bế mạc sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao.

Quốc hội thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Quốc hội thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Cập Nhật 16-06-2022 17:29:44

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, chiều ngày 16/06, với 95,58% đại biểu tham gia biểu quyết tán thanh, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Cập Nhật 16-06-2022 14:25:27

Sáng 16-6-2022, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, với 469/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,18% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Cập Nhật 16-06-2022 10:43:04

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 16-6-2022, với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy tham gia thảo luận Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy tham gia thảo luận Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Cập Nhật 15-06-2022 17:33:21

Tham gia phát biểu thảo luận tại hội trường sáng 15-6-2022, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy - đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre bày tỏ sự thống nhất cao với sự cần thiết ban hành dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Cập Nhật 15-06-2022 17:33:21

Chiều 15-6-2022, với 424/437 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 85,14% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Ngày 15-6-2022 Quốc hội thảo luận một số dự án Luật quan trọng

Ngày 15-6-2022 Quốc hội thảo luận một số dự án Luật quan trọng

Cập Nhật 15-06-2022 10:48:33

Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 15-6 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số dự án luật quan trọng.

Thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Cập Nhật 15-06-2022 10:48:33

Sáng 15-6-2022, tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Thông cáo báo chí số 17, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 17, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Cập Nhật 14-06-2022 20:44:09

Thứ Ba, ngày 14-6-2022, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 17 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nội dung ngày làm việc được truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và Nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi.

Thông qua Nghị quyết lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch

Thông qua Nghị quyết lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch

Cập Nhật 14-06-2022 13:03:05

Sáng 14-6-2022, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023 về sử dụng nguồn lực chống dịch và 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động

Cập Nhật 14-06-2022 11:02:24

Luật Cảnh sát cơ động được thông qua gồm 5 chương, 33 điều, trong đó quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động.