Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Thông cáo báo chí số 21, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 21, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Cập Nhật 16-11-2022 05:45:52

Thứ Ba, ngày 15-11-2022, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 21 cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Cập Nhật 15-11-2022 18:53:02

Chiều 15-11-2022, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã bế mạc Kỳ họp thứ 4.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô có hiệu lực từ ngày 1-7-2023

Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô có hiệu lực từ ngày 1-7-2023

Cập Nhật 15-11-2022 17:25:56

Chiều 15-11-2022, với 473/489 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 94,98% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Từ năm 2023 sẽ phát động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên phạm vi cả nước

Từ năm 2023 sẽ phát động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên phạm vi cả nước

Cập Nhật 15-11-2022 17:25:56

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, chiều 15-11-2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với 487/488 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 97,79% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tháo gỡ vướng mắc về đấu thầu thuốc và vật tư y tế

Tháo gỡ vướng mắc về đấu thầu thuốc và vật tư y tế

Cập Nhật 15-11-2022 13:35:42

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 15-11-2022, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về đấu thầu trong lĩnh vực y tế.

Thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Cập Nhật 15-11-2022 10:46:43

Sáng 15-11-2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) với 466/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,57%.

Thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Cập Nhật 14-11-2022 21:12:50

Chiều 14-11-2022, tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, các đại biểu biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với 465/474 phiếu tán thành (chiếm 93,37% tổng số đại biểu Quốc hội).

Thông cáo báo chí số 20 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 20 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Cập Nhật 14-11-2022 21:12:50

Thứ Hai, ngày 14-11-2022, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 20 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Quốc hội thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)

Cập Nhật 14-11-2022 17:08:28

Sáng 14-11-2022, Quốc hội thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi) với 472/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,78%). Luật Dầu khí gồm 11 Chương 69 Điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2023.

Ngày 14-11-2022, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và thông qua 3 dự án Luật

Ngày 14-11-2022, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và thông qua 3 dự án Luật

Cập Nhật 14-11-2022 10:58:09

Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, ngày 14-11-2022 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Thông cáo báo chí số 19 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 19 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Cập Nhật 11-11-2022 21:06:18

Thứ Sáu, ngày 11-11-2022, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 19 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Quốc hội quyết nghị tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1-7-2023

Quốc hội quyết nghị tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1-7-2023

Cập Nhật 11-11-2022 17:24:52

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 11-11-2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với 451 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 90,56 %.