Tầm nhìn và chiến lược phát triển kinh tế

Họp góp ý báo cáo Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Họp góp ý báo cáo Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Cập Nhật 18-09-2020 21:29:08

Chiều ngày 18-9-2020, Ban Chỉ đạo Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh tổ chức cuộc họp góp ý báo cáo giai đoạn 5 (lần 2) và báo cáo giai đoạn 6 (lần 1); báo cáo tóm tắt (lần 1) Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Góp ý tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh

Góp ý tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh

Cập Nhật 07-05-2020 19:09:22

Ngày 7-5-2020, Ban Chỉ đạo tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh tổ chức họp góp ý lần cuối báo cáo giai đoạn 3, giai đoạn 4 và góp ý lần 2 báo cáo giai đoạn 5 tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030 và năm 2045, do đơn vị tư vấn là Công ty Raland Berger đề xuất.

Đưa “Tầm nhìn” vào hoạch định chiến lược phát triển tỉnh

Đưa “Tầm nhìn” vào hoạch định chiến lược phát triển tỉnh

Cập Nhật 15-04-2020 07:01:37

Xây dựng Tầm nhìn chiến lược (TNCL) phát triển tỉnh đến năm 2030 và năm 2045 là nhiệm vụ rất quan trọng của tỉnh. Qua đó, không chỉ định hướng cho tỉnh phát triển trong 5 năm tới mà còn hướng đến những năm về sau.

Góp ý báo cáo giai đoạn 5 Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Góp ý báo cáo giai đoạn 5 Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre

Cập Nhật 24-02-2020 22:26:09

Chiều ngày 24-2-2020, Ban Chỉ đạo Tầm nhìn phát triển tỉnh đã tổ chức cuộc họp góp ý báo cáo giai đoạn 5 và báo cáo tóm tắt 4 giai đoạn Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030, 2045.

Chuyên gia phản biện Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và năm 2045

Chuyên gia phản biện Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và năm 2045

Cập Nhật 16-12-2019 19:26:15

Ngày 16-12-2019, ông Vũ Quang Các - Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội thảo chuyên gia phản biện Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và năm 2045.

Hoàn thành giai đoạn 4 xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh

Hoàn thành giai đoạn 4 xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh

Cập Nhật 12-12-2019 20:01:27

Sau 6 tháng triển khai, việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 4 là xây dựng kế hoạch và các giải pháp động lực nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra.

Nhiều chương trình liên kết, hợp tác để phát triển

Nhiều chương trình liên kết, hợp tác để phát triển

Cập Nhật 05-12-2019 20:29:53

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cho biết, tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo quy định, làm cơ sở để tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Họp báo cáo tiến độ xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre giai đoạn 4

Họp báo cáo tiến độ xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre giai đoạn 4

Cập Nhật 30-11-2019 22:29:30

Ngày 30-11-2019, Bí Thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì buổi làm việc với đơn vị tư vấn.

Đảm bảo nguồn nhân lực cho tương lai

Đảm bảo nguồn nhân lực cho tương lai

Cập Nhật 04-11-2019 06:40:39

Theo phân tích của các chuyên gia khi xây dựng tầm nhìn chiến lược (TNCL) phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nguồn nhân lực (NNL) là một trong các vấn đề mà tỉnh cần đặc biệt quan tâm để thực hiện các giải pháp mang tính động lực, góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra.

Chuyên gia phản biện đóng góp cho Tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế tỉnh

Chuyên gia phản biện đóng góp cho Tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế tỉnh

Cập Nhật 17-10-2019 14:33:16

Sáng 17-10-2019, tại Phòng họp Tỉnh ủy, ông Vũ Quang Các - Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đã chủ trì hội thảo “Chuyên gia phản biện tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre”.

Hội thảo chuyên gia phản biện Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh

Hội thảo chuyên gia phản biện Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh

Cập Nhật 17-10-2019 07:07:48

Hội thảo Chuyên gia phản biện Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và năm 2045, do Ban Chỉ đạo xây dựng Tầm nhìn chiến lược tỉnh Bến Tre tổ chức, diễn ra vào sáng 17-10-2019, tại Văn phòng Tỉnh ủy.

Đôi nét về các sáng kiến phát triển kinh tế của tỉnh

Đôi nét về các sáng kiến phát triển kinh tế của tỉnh

Cập Nhật 14-10-2019 06:44:07

Trong tháng 9-2019, các chuyên gia tư vấn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương để cập nhật hoàn thiện giai đoạn 2 của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.