Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng

11/05/2022 - 12:52

BDK.VN - Ngày 9-5-2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã ký Công văn số 2695 của UBND tỉnh, về việc triển khai Chỉ thị số 1838 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh kiểm tra, hướng dẫn bà con thực hiện tốt các tiêu chuẩn trong tham gia xây dựng mã vùng trồng bưởi da xanh.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh kiểm tra, hướng dẫn bà con thực hiện tốt các tiêu chuẩn trong tham gia xây dựng mã vùng trồng bưởi da xanh.

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và địa phương tổ chức, triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng nhằm để thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đi vào thực chất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh và bền vững.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý có liên quan phối hợp với cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu nông sản những quy định về cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói (tại tiêu chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV - Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng và TCCS 775:2020/BVTV - Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói).

Tổ chức hướng dẫn, tấp huấn kỹ thuật cho từng đối tượng áp dụng (doanh nghiệp, nông dân, cán bộ kỹ thuật địa phương...) về các quy định kiểm dịch thực vật, thực hiện các chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp; an toàn thực phẩm theo chuỗi từ sản xuất đến xuất khẩu trên từng loại sản phẩm trồng trọt; bảo đảm nguyên tắc dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ áp dụng.

Đặc biệt chú trọng công tác tập huấn cho nông dân về quy trình canh tác theo hướng sử dụng vật tư đầu vào tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; ghi chép nhật ký canh tác đầy đủ và hoàn thiện các hồ sơ liên quan trong quá trình sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Đặc biệt, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sản xuất chủ động xây dựng và bảo đảm luôn duy trì tình trạng vùng nguyên liệu đáp ứng quy định của nước nhập khẩu tại vùng trồng, cơ sở đóng gói. Phối hợp với các cơ quan quản lý tại địa phương tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho nông dân trong vùng nguyên liệu bảo đảm thực hiện đúng các quy định kỹ thuật để phát triển mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói theo yêu cầu xuất khẩu. Tăng cường tuyên truyền cho thành viên, hộ gia đình tham gia sản xuất các quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đặc biệt là quy định Kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN