Tạm ngưng thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”

14/06/2021 - 17:41

BDK.VN - Ngày 14-6-2021, UBND tỉnh có Công văn số 3314/UBND-TH gửi UBND các huyện, thành phố về việc tạm ngưng thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”.

Căn cứ Công văn số 758-CV/TU ngày 10-6-2021 của Tỉnh ủy về chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạm ngưng “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh; tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Tạm ngưng thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” trên địa bàn toàn tỉnh, bắt đầu từ tháng 6-2021. Thời gian thực hiện trở lại tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh sẽ có thông báo sau.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai đến UBND các xã, phường trên địa bàn biết để thực hiện.

Thiên Duyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN