Tam Phước - Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới

12/08/2022 - 11:58

BDK.VN - Sáng 12-8-2022, UBND huyện Châu Thành tổ chức lễ công nhận xã Tam Phước đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM).

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bàn trao bằng công nhận xã NTM Tam Phước.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bàn trao bằng công nhận xã NTM Tam Phước.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Huỳnh Chí Hồng Quân thay mặt lãnh đạo xã báo cáo kết quả quá trình xây dựng xã NTM. Đồng thời, xác định xây dựng NTM là chương trình lâu dài và xuyên suốt, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tam Phước đã cố gắng nỗ lực, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn xã đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên.

Xây dựng hoàn thành 19 tiêu chí NTM là kết quả của sự nỗ lực hết mình của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận thống nhất cao của Nhân dân xã nhà và sự lãnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các ngành cấp trên. Xã xác định đây mới chỉ là kết quả bước đầu, phía trước còn nhiều việc phải làm. Trước mắt là tiếp tục huy động nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí đã đạt để tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang ghi nhận và đánh giá cao kết quả xây dựng xã NTM của Tam Phước. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và người dân tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò chủ thể của người dân, để nâng cao các tiêu chí xã NTM. Triển khai, rà soát, đánh giá Bộ tiêu chí mới để hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao. Tập trung công tác tuyên truyền xây dựng xã NTM.

Trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM, ngày chủ nhật NTM theo hướng thiết thực, hiệu quả, an toàn. Biểu dương, khen thưởng và nhân rộng cách làm, để thúc đẩy phong trào phát triển. Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư, trong đó phát huy nội lực của cả cộng đồng, khai thác tối ta tiềm năng, lợi thế của địa phương. Quản lý hiệu quả hạ tầng các công trình đã được đầu tư. Tập trung xây dựng và phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng công nghệ cao, hữu cơ. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp, chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, từng bước tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân. Cải tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN