Tận dụng các nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn

16/02/2020 - 21:06

BDK - Tỉnh đã nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 371,83km đường giao thông nông thôn (gồm đường xã, đường ấp, đường liên tổ và đường nội đồng), với kinh phí thực hiện ước đạt 530,3 tỷ đồng trong năm 2019.

Cầu nông thôn xã Hương Mỹ (Mỏ Cày Nam).

Cầu nông thôn xã Hương Mỹ (Mỏ Cày Nam).

 Thực hiện Đề án số 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020, năm 2019, UBND tỉnh đã cho chủ trương triển khai 55 công trình, với kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư phần mặt đường khoảng 102 tỷ đồng, địa phương vận động đối ứng trên 60 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh phối hợp với các chi hội trên địa bàn các huyện, thành phố vận động xã hội hóa đầu tư được khoảng 71 tỷ đồng. Mục tiêu của Đề án số 3333 là đến năm 2020, tỉnh hoàn thành cơ bản tiêu chí số 2 ở các xã xây dựng nông thôn mới.

Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Cao Minh Đức cho biết: Tỉnh tiếp tục đầu tư đường giao thông nông thôn theo mục tiêu Chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến 2020, tầm nhìn sau năm 2020. Đồng thời, tỉnh tận dụng mọi nguồn lực đầu tư xây dựng giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong công tác quản lý lộ giới các tuyến đường theo quy hoạch, nhằm hạn chế khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khi có điều kiện mở rộng đường trong tương lai.

Tin, ảnh: T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN