Tân Mỹ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

21/04/2009 - 10:25
Dưa hấu luôn có mặt ở các chợ.

Khi cống đập Ba Lai hoàn thành (2005) cây trồng trên vùng đất xã Tân Mỹ (Ba Tri) mới được đổi thay.

Từ điều kiện này, người dân đã nhanh chóng, mạnh dạn chuyển đổi đất sản xuất mía, diện tích đất trồng các loại cây khác kém hiệu quả sang trồng các loại cây thích hợp như lúa, dừa và một số loại rau màu, cây ăn trái khác. Nhờ chọn cây trồng thích hợp, sản xuất mang lại hiệu quả cao nên trong những năm qua, năng suất các loại cây trồng này đều tăng lên. Đối với cây lúa từ sản xuất một vụ nay tăng lên 3 vụ trong năm. Với diện tích 400 ha sản xuất lúa, hàng năm sản xuất 3 vụ năng suất bình quân đạt 15,6 tấn/ha. Hiện nay, Tân Mỹ là một trong những xã có năng suất lúa đạt cao nhất so với các địa phương khác trong huyện. Diện tích cây dừa trên 78 ha, tăng 12,8 ha so với năm trước. Ngoài ra thời gian gần đây, nông dân ở Tân Mỹ còn trồng 1,5 ha dưa lấy hạt, sau khi thu hoạch, bình quân 1 công cho lãi 50 triệu đồng; 5 ha trồng gừng, sau khi thu hoạch bình quân 1 công thu lãi 30 triệu đồng. Việc khai thác điều kiện ở địa phương hợp lý, chuyển đổi cơ cấu cây trồng kịp thời, sản xuất mang lại hiệu quả cao, đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Đến cuối năm 2008, thu nhập bình quân đầu người là 7,5 triệu đồng, cao hơn 1 triệu đồng so với năm trước. Đến nay, Tân Mỹ chỉ còn 88 hộ nghèo, chiếm 8,6% tổng số hộ, giảm 2,6% so với năm trước. Phấn khởi trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bà con đang đầu tư trồng nhiều loại cây mới cho hiệu quả kinh tế cao như dừa dứa, ca cao xen trong vườn dừa…    

Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN