Tặng bằng khen Chính phủ cho ông Lư Nguyễn Xuân Vũ

22/05/2021 - 17:11

BDK.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 680/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm vì đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 680/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm vì đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó ông Vũ đã ủng hộ vật chất cho xã Phong Nẫm từ năm 2016 đến nay số tiền là 2,592 tỷ đồng vào hoạt động từ thiện xã hội.

Bên cạnh đó ông luôn tích cực ủng hộ vật chất cho công tác xã hội từ thiện tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đồng thời chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương.

Trần Cao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN