Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng

27/02/2014 - 17:20

Chiều 26-2-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; tổng kết tình hình đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Văn Bưu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe khái quát về những nội dung trọng tâm Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy với một số nhiệm vụ cụ thể. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tiến hành đánh giá lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất thông tin mạng của từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật; triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về an ninh, an toàn thông tin mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về tình hình thực hiện Thông báo Kết luận 94 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh), năm 2013, hầu hết BCĐ các cấp đều duy trì chế độ họp giao ban an ninh tư tưởng hàng tháng, góp phần kịp thời theo dõi, đánh giá tình hình và chỉ đạo thường xuyên các giải pháp nhằm ngăn chặn các diễn biến tư tưởng xã hội xuất hiện trên địa bàn. Các cấp, các ngành quan tâm giải quyết một số vấn đề phát sinh, trong đó tập trung giải quyết tình hình khiếu kiện, phát hiện và có biện pháp đấu tranh ngăn chặn một số đối tượng quá khích. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội được đẩy mạnh, quan tâm đổi mới về nội dung và hình thức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường. Công tác phối hợp giữa các thành viên trong BCĐ ở một số ngành, đơn vị khá chặt chẽ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết, xử lý các vấn đề trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong nội bộ và quần chúng; các ngành, các cấp đã nâng cao hơn nhận thức trong công tác phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu định hướng về những nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo nhấn mạnh: Các cấp ủy Đảng, BCĐ 94 và các ngành chức năng cần tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); các nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng; khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; phòng chống, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm mạng và tội phạm mạng xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Đối với việc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, BCĐ 94 các cấp cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giao ban an ninh tư tưởng giữa các ngành; kịp thời nắm bắt và đánh giá đúng thực chất diễn biến tình hình tư tưởng; tiếp tục triển khai kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; cần đánh giá đầy đủ, khách quan những chuyển biến tích cực, những hạn chế trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong xã hội.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN