Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng (kỳ 1)

18/09/2020 - 07:13

BDK - Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) đạt được nhiều kết quả tích cực. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tổ chức thực hiện khá đồng bộ, đạt hiệu quả.

Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang (bìa phải) trao cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh. Ảnh: Huỳnh Đức

Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang (bìa phải) trao cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh. Ảnh: Huỳnh Đức

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (ngày 1-2-2013) đến nay, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác PCTN. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Trung ương, đưa nội dung PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Tỉnh ủy gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được tăng cường. Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN 23.922 cuộc, với 907.869 lượt người tham dự; phát hành 18.013 bản tin, tài liệu tuyên truyền. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, cụ thể hóa thực hiện khá kịp thời, đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác PCTN, gắn với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các giải pháp phòng ngừa được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đó là các giải pháp về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong bộ máy chính quyền địa phương; về chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn (đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 390 trường hợp).

 Thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt và việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định: Từ năm 2013 - 2018, toàn tỉnh có 56.361 lượt người thực hiện việc kê khai và đã thực hiện việc công khai bản kê khai (đạt tỷ lệ 100%); chưa phát hiện trường hợp vi phạm liên quan đến việc kê khai tài sản (năm 2019 tạm dừng việc kê khai tài sản, chờ Nghị định hướng dẫn của Chính phủ)… góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí.

Phát hiện, xử lý tham nhũng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy địa phương tăng cường thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra nội bộ; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, nghiêm minh người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo công tác phòng chống “tham nhũng vặt”, góp phần ngăn chặn tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 11 đoàn kiểm tra, rà soát và giải quyết tố cáo đối với 9 cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy và 7 cá nhân là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức 9 đoàn kiểm tra, phúc tra về công tác nội chính và PCTN đối với 17 lượt cấp ủy, tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tập thể và 13 cá nhân. Qua kiểm tra, kết luận có vi phạm và đã kỷ luật 7 đảng viên bằng hình thức “khiển trách”, 3 đảng viên hình thức “cảnh cáo”; kiểm điểm phê bình rút kinh nghiệm 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên...

Tiến hành 493 cuộc thanh tra hành chính (đã kết thúc 488 cuộc, đang tiến hành 5 cuộc); qua đó phát hiện 290 đơn vị sai phạm với tổng số tiền 141.166 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 39.344 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh 101.822 triệu đồng; xử lý 114 tập thể và 318 cá nhân; kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 21 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Triển khai 345 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện.

Cơ quan điều tra các cấp tiếp nhận, thụ lý 24 vụ việc (21 kiến nghị khởi tố và 3 tố giác tội phạm). Kết quả đã khởi tố hình sự 9 vụ, không khởi tố vụ án hình sự 12 vụ; đang xác minh, làm rõ 3 vụ. Phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử: Cơ quan điều tra thụ lý, điều tra 15 vụ/18 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 14 vụ/17 bị can; tạm đình chỉ điều tra 1 vụ/1 bị can. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm 29 trường hợp tập thể, người đứng đầu để xảy ra sai phạm về tham nhũng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị của Đoàn công tác số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác số 4. Hàng năm, thành lập đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; đã tiến hành rà soát 263 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và 2 kết luận của Kiểm toán Nhà nước; qua rà soát phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, chuyển hồ sơ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm rõ.

 (Còn tiếp)

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN