Tăng cường kiểm soát mất cân bằng giới tính

28/10/2020 - 20:11

BDK - Trong thời gian qua, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, mô hình về DS và phát triển được tập trung trên các phương diện quy mô DS, cơ cấu DS, phân bố dân cư và chất lượng DS.

Tuyên dương các gia đình sinh con một bề là gái. Ảnh: Thanh Đồng

Tuyên dương các gia đình sinh con một bề là gái. Ảnh: Thanh Đồng

Trong đó, nội dung truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính (MCBGT) được tập trung quyết liệt, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của nhiều đối tượng trong cộng đồng về MCBGT khi sinh, góp phần khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên. Từng bước cải thiện và nâng chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Thực hiện Đề án Kiểm soát MCBGT khi sinh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Chi cục DS-KHHGĐ đã chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện 29 chuyên mục và 6 phóng sự ngắn về DS trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre; 56.900 chuyên mục DS trên hệ thống đài truyền thanh huyện, xã; thực hiện 70 chuyên trang về DS đăng trên Báo Đồng Khởi. Biên tập và xuất bản 135 ngàn tờ Bản tin DS và Phát triển. Thực hiện trên 415 ngàn cuộc truyền thông - tư vấn tại hộ gia đình, gần 106 ngàn cuộc truyền thông lồng ghép với sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, 18.923 cuộc truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông trong các mô hình; nhân bản 407 ngàn tờ bướm, 1.083 quyển sách, 204 bộ đĩa DVD truyền thông các loại trang bị cho tuyến cơ sở.

Bên cạnh đó, Chi cục DS-KHHGĐ phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Bến Tre, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức các hoạt động hội thảo, hội thi, nói chuyện chuyên đề, tập huấn, nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách DS, các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi trong cán bộ, đảng viên, hội viên, công nhân, học sinh, sinh viên và nhân dân.

Những hoạt động trên góp phần thực hiện đạt mục tiêu khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh của Đề án Kiểm soát MCBGT khi sinh tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Theo số liệu của Chi cục DS-KHHGĐ, năm 2016, tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh là 107,8 bé trai/100 bé gái; năm 2017: 107,2 bé trai/100 bé gái; năm 2018: 110,7 bé trai/100 bé gái; năm 2019: 107,7 bé trai/100 bé gái. Ước đến cuối năm 2020: 108,3 bé trai/100 bé gái.

Trong cộng đồng dân cư, nhận thức nhân dân đã tăng lên nhiều. Qua các hoạt động truyền thông về DS, nhiều hộ dân đã có sự thay đổi tư duy, tư tưởng việc lựa chọn giới tính thai nhi, nhận thức được việc sinh đủ 2 con và nuôi dạy con tốt, không phân biệt về đối xử, nuôi dưỡng, học hành giữa con trai và con gái.

Để tiếp tục triển khai đồng bộ công tác DS-KHHGĐ và giữ vững tỷ số giới tính, trong thời gian tới, Chi cục DS-KHHGĐ sẽ tập trung các hoạt động truyền thông về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng DS trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu MCBGT khi sinh. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho các cán bộ y tế; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật tại các bệnh viện, trung tâm y tế, các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến chẩn đoán giới tính thai nhi; đưa nội dung giáo dục về giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới vào chương trình giáo dục trong và ngoài nhà trường, gia đình và xã hội.

Hoàng Oanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN