Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

03/05/2012 - 15:59

Cuộc họp sơ kết quí I- 2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, thống nhất đánh giá: Các chi ủy, đảng ủy đã kịp thời triển khai, quán triệt và cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên. Các đơn vị đã phối hợp với ban lãnh đạo bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan vững mạnh.

Tuy nhiên, một số cấp ủy cơ quan, đơn vị chưa tập trung chỉ đạo, vai trò nêu gương của một số ít cán bộ lãnh đạo chưa thường xuyên… Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong quí II-2012, đồng chí Võ Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng: Tiếp tục học tập quán triệt nội dung chuyên đề Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Tổ chức họp mặt giao lưu những tấm gương điển hình tiên tiến một cách thiết thực, hiệu quả. Xem việc thực hiện tốt nội dung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng cuối năm. Đặc biệt, các chi bộ, đảng bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm kịp thời uốn nắn những hạn chế, yếu kém của đơn vị.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN