Tăng cường lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị

30/01/2023 - 11:31

BDK - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ThU ngày 11-9-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị - ĐT”, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ngành và địa phương tổ chức quán triệt, triển khai đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đô thị.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đô thị.

Công tác tuyên truyền về các công trình (CT), dự án (DA) trên địa bàn được quan tâm thực hiện, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ThU. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện thu hồi đất, bàn giao mặt bằng (BGMB) được các cấp, các ngành quan tâm phối hợp chặt chẽ, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng ĐT, hoàn thành mục tiêu xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn ĐT loại II vào năm 2019 và đang tiếp tục xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn ĐT loại I trước năm 2030.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động CT, DA triển khai trên địa bàn; cơ chế phối hợp thông tin hai chiều giữa thành phố và cơ sở đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời thông tin các nội dung liên quan công tác thu hồi đất, BGMB đối với các CT, DA. Trách nhiệm của cấp ủy và hệ thống chính trị tại cơ sở, nhất là đối với các xã, phường có CT, DA triển khai từng lúc được nâng lên. Lãnh đạo địa phương quan tâm, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh đến các cơ quan chuyên môn giải quyết các yêu cầu chính đáng của người dân. Thường xuyên phối hợp tốt với Trung tâm Phát triển quỹ đất, các phòng, ban thành phố trong việc thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất. Đồng thời, phối hợp vận động các hộ dân đồng thuận theo phương án được phê duyệt để sớm BGMB cho đơn vị thi công.

Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Từ tháng 9-2017 đến nay, trên địa bàn thành phố có 31 CT, DA đã và đang được triển khai thực hiện với tổng diện tích đất thu hồi là 108,95ha, bao gồm 2.443 thửa của 1.980 hộ dân. Trong 1.980 hộ dân bị giải tỏa, có 214 hộ được bố trí tái định cư (trong đó có 157 hộ nhận nền tái định cư và 57 hộ nhận tiền hỗ trợ tái định cư với số tiền là 2,5 tỷ đồng). Tổng kinh phí bồi thường cho các hộ dân của 31 CT là 2.758,3 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 13 CT, DA đã có chủ trương thu hồi đất với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 163,6ha, có 2.301 hộ bị ảnh hưởng (3.100 thửa). Các CT, DA này đang trong giai đoạn kiểm đếm phần tài sản bị thiệt hại (1.377/2.301 hộ). Nhìn chung, đa số các hộ dân trong vùng DA đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, đồng ý cho kiểm đếm phần tài sản bị thiệt hại để thực hiện CT.

UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các xã, phường - nơi có thực hiện DA tiến hành niêm yết công khai các chủ trương DA, thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất và các văn bản có liên quan đến công tác bồi thường, GPMB đúng theo quy định. Tổ chức thực hiện tốt phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đảm bảo cho người dân được biết, được tham gia ý kiến và giám sát việc thực hiện.

Nhằm tạo sự lan tỏa và đồng thuận cao trong thực hiện các CT, DA, Ban Dân vận Thành ủy đã đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh gồm mô hình “CT cầu Rạch Miễu 2 và đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 trên địa bàn TP. Bến Tre” và mô hình “DA khu ĐT mới Đông Bắc Phú Khương” giai đoạn 2021 - 2025”, vận động các hộ dân có đất giải tỏa do CT, DA đi qua. Đồng thời, chỉ đạo khối vận cấp xã, phường tiếp tục nghiên cứu đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhân rộng cho các đơn vị khác.

“Trên cơ sở kế thừa quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị số 03-CT/ThU, Thành ủy xây dựng nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện thu hồi đất giai đoạn 2023 - 2030. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác thu hồi đất BGMB, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng ĐT gắn với nhiệm vụ xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn ĐT loại I trước năm 2030”.

(Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn)

Bài, ảnh: Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN