Tăng cường phối hợp giữa Chủ tịch nước và Mặt trận Tổ quốc

08/01/2012 - 07:40

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai bên.  

Sáng 7/1, tại Phủ Chủ tịch, đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN năm 2011 và trọng tâm phối hợp công tác năm 2012. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch UBTW MTTQVN Huỳnh Đảm.

Báo cáo của UBTW MTTQVN nhấn mạnh năm 2011, trong các hoạt động của mình, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN đã luôn quan tâm đến đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào có đạo, các gia đình chính sách. Trong các chuyến đi thăm và làm việc tại nước ngoài, Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước luôn quan tâm động viên kiều bào phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương.

Đặc biệt năm 2011, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại về người và của ở nhiều nơi, Chủ tịch nước và Ban thường trực UBTWMTTQVN đã kịp thời thăm hỏi, động viên nhân dân vùng bị thiên tai, phát động các tổ chức nhân dân cả nước chia sẻ ủng hộ đồng bào bị nạn, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống...

Hai bên cũng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, thực hiệc chức năng giám sát, chống tham những, thực hành tiết kiệm ...

Ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch UBMTTQVN phát biểu: “Trong bối cảnh đất nước bên cạnh những thời cơ thuận lợi nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng ta cũng đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Kết quả này có sự đóng góp trực tiếp từ sự phối hợp giữa Chủ tịch nước và đoàn chủ tịch TWMTTQVN. Từ kết quả này thúc đẩy mỗi bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó nổi bật nhất là phối hợp để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính quyền các cấp, qua đó tăng cường phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc”.

Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, một số đại biểu kiến nghị, hai bên cần phối hợp tốt hơn trong công tác phối hợp tham gia xây dựng pháp luật như sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, Bộ luật Lao động… Các đại biểu cũng kiến nghị cần khắc phục việc phối hợp giữa 2 bên đôi khi còn mang tính hình thức; kịp thời xây dựng những cơ chế, chính sách đáp ứng được sự phát triển của xã hội, giải quyết kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai bên, nhất là trong năm 2011 đã góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng XI và bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và những thành tựu chung của đất nước.

Chủ tịch nước hoan nghênh những ý kiến phát biểu dân chủ và thẳng thắn của các đại biểu nêu lên được những tồn tại và biện pháp khắc phục và nhấn mạnh nhấn mạnh cơ quan Chủ tịch nước đại diện cho Nhà nước và MTTQVN đại diện cho nhân dân cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa hai bên.

Nhân dịp năm mới 2012, Chủ tịch nước các vị đại biểu trong đoàn UBTWMTTQVN dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp sự nghiệp xây dựng đất nước và chăm lo đời sống nhân dân./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN