Tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển đúng định hướng

31/05/2015 - 20:54

Ông Đỗ Danh Phương - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động phát biểu đóng góp dự thảo Luật Báo chí. Ảnh: T. Quốc

Tại TP. Hồ Chí Minh, ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Phạm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam vừa chủ trì Hội thảo góp ý cho Dự thảo Luật Báo chí, với sự tham dự của cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí khu vực phía Nam.

Dự thảo Luật Báo chí có 6 chương, 58 điều. Đại biểu thống nhất cao, Dự thảo Luật Báo chí có nhiều điểm mới, sát với tình hình thực tế và xu thế hội nhập. Tuy nhiên, nhiều đại biểu góp ý: dự thảo đặt ra nhiều nhiệm vụ, nặng nề đối với báo chí nhưng quyền hạn không thấy đề cập. Quy chế người phát ngôn ban hành thể hiện sự tiến bộ. Nhưng thực tế, nhiều cơ quan đã gây khó khăn cho báo chí. Nhà báo bị cản trở, không được cung cấp thông tin. Người phát ngôn cố né tránh cung cấp thông tin cho nhà báo. Luật cần quy định rõ hình thức xử lý đối với trường hợp cản trở, không cung cấp thông tin trung thực cho báo chí. Có địa phương đặt ra điều kiện riêng khi nhà báo đến tác nghiệp, hành xử không đúng Luật Báo chí, cần có quy định việc xử lý. Luật Báo chí cần có quy định cụ thể đối với trang thông tin điện tử, không khéo biến thành báo điện tử. Hiện xảy ra trường hợp báo chí in mà không in, chế bản xong bán hoặc tặng. Hình thức này rất dễ phát hành ra nước ngoài nhưng không tốn tiền nên tương lai sẽ phát triển. Đằng sau trang báo còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phục vụ bạn đọc và hoạt động cộng đồng nên cần có quy định cụ thể.

 Theo quy định những người thuộc đối tượng cấp thẻ nhà báo nhưng chưa đủ điều kiện để xét cấp thẻ nhà báo, cơ quan báo chí có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu để hoạt động. Luật cần quy định quyền và nghĩa vụ của đối tượng này trong hoạt động hành nghề. Hiện doanh nghiệp thích quảng cáo trên báo chí dạng bài PR hơn là quảng cáo đơn thuần. Hợp tác quốc tế trong hoạt động báo chí, Luật cần có quy định rõ đối với trường hợp mua bản quyền đem ra nước ngoài giữ nguyên văn và chuyển ngữ. Dự thảo Luật Báo chí có đề cập đến tài chính của cơ quan báo chí nên thay thế bằng kinh tế của cơ quan báo chí và cần có quy định luật phá sản…

Chủ trì hội thảo nhấn mạnh: Bản tin cấp huyện, tỉnh không phải là cơ quan báo chí nên không đưa vào Luật Báo chí. Mỗi tờ báo, đài ra đời đều có lý do nên rất cần quy định chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, đối tượng phục vụ chủ yếu. Mỗi cơ quan báo chí cần có quy chế hoạt động liên quan đến cán bộ, phóng viên, nhân viên của cơ quan. Tạp chí điện tử phải cập nhật thông tin đúng tôn chỉ, mục đích. Luật quy định “Phóng viên thường trú thuộc văn phòng đại diện hoặc hoạt động độc lập phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí xin đặt văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 1 năm tính từ khi đề nghị đặt văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú” là cần thiết, bởi thực tế xảy ra trường hợp phóng viên làm việc cho cơ quan báo chí này bị kỷ luật xin vào cơ quan báo chí khác vẫn sử dụng thẻ được cấp tại cơ quan cũ là không phù hợp.

Ông Trương Minh Tuấn cho rằng, Dự thảo Luật Báo chí lần này xây dựng trên nền tảng 15 năm thi hành Luật Báo chí, tổng hợp các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và quản lý nhà nước về báo chí. Luật Báo chí phải đáp ứng các yêu cầu: Luật Báo chí phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật, phục vụ công cuộc đổi mới và công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Triển khai thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013, trong đó có nội dung rất mới và quan trọng là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin... Các quy định trong Luật Báo chí cần khắc phục cho được các mặt chưa đầy đủ, chưa hoàn chỉnh, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới; đồng thời, đảm bảo các quy định của pháp luật có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển. Khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót thời gian qua do các quy định của pháp luật còn thiếu và chưa rõ ràng, đề cao trách nhiệm xã hội đối với các cơ quan báo chí, nhà báo, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Việc xây dựng Luật Báo chí phải trên cơ sở tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí cũng như xu hướng phát triển của báo chí trong thời gian tới. Cần cụ thể hóa và đưa vào luật các quy định đã thực hiện thời gian qua vẫn còn giá trị, đảm bảo luật ban hành thực thi ngay, không cần có nhiều văn bản dưới luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp ý kiến đóng góp để trình  Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 10-2015.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN