Tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân

05/09/2016 - 07:19

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Chợ Lách tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Chợ Lách đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên cấp huyện về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Trong hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên qua sinh hoạt tổ hội, họp tổ nhân dân tự quản; giao lưu gương điển hình vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19-5; tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện; thắp nến tri ân; xây dựng mô hình nuôi heo đất, mô hình xóa nghèo “5+1”; tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Ngoài ra, các đoàn thể khác cũng có nhiều loại hình gây quỹ tiết kiệm giúp hội viên nghèo vượt khó vươn lên như: xây dựng các tổ tương trợ giúp cây, con giống, cho mượn vốn trả chậm. Việc vận động ngày vì người nghèo và các hoạt động từ thiện nhân đạo đã huy động nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp trên 70 tỷ đồng, giúp đỡ trên 20 ngàn lượt người thuộc diện nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Các mô hình liên kết sản xuất, mô hình dân vận khéo mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, huyện đã tổ chức sơ kết đánh giá, biểu dương khen thưởng 98 tập thể và 264 cá nhân tiêu biểu; qua đó cũng đã đúc kết được một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện, xã và trong sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, tạo được sự quan tâm và sức lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Sáu - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ huyện cho biết, trong thời gian tới, huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức sát với nhiệm vụ được phân công và thực tế ở từng nơi; nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, đồng thời kiên quyết kịp thời nhắc nhở những cán bộ thiếu gương mẫu. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bài, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN