Tập huấn 16 chuyên đề cho cán bộ phụ nữ

24/04/2013 - 07:52

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Nội dung tập huấn gồm 16 chuyên đề, trong đó có chức năng và nhiệm vụ của các ban chuyên môn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân; một số điểm mới trong công tác văn thư lưu trữ; xây dựng chi hội kiểu mẫu; xây dựng và quản lý hội viên nòng cốt; thực hiện các biểu mẫu công tác tổ chức, kiểm tra; hướng dẫn thực hiện khâu đột phá “Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”; triển khai nhân rộng các mô hình dịch vụ gia đình trong hệ thống Hội. Đặc biệt là tuyên truyền giáo dục về văn hóa giao tiếp của phụ nữ với người nước ngoài, tại những nơi có sự phát triển mạnh về du lịch, thu hút đông người nước ngoài.

XUÂN HƯƠNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN