Tập huấn chính sách ưu đãi đối với người có công

02/06/2014 - 07:07

Ngày 28-5-2014, UBND huyện Mỏ Cày Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình “Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015”. Lãnh đạo huyện, đoàn thể, chính quyền các cấp trên địa bàn đã tham gia tập huấn.

Mục tiêu của chương trình nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công. Qua đó, giúp phát hiện những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công và tiếp tục hoàn thiện chính sách này theo các đối tượng khác nhau. Các đối tượng bao gồm: liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong. 

Nội dung thực hiện cụ thể: tổ chức rà soát, lập danh sách ở từng xã, thị trấn những người đã được hưởng, chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ các chính sách ưu đãi. Đặc biệt, danh sách đảm bảo được công khai trong cuộc họp ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở xã, phường, thị trấn.

C.TRÚC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN