Tập huấn phần mềm tin học việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

18/12/2009 - 10:25
Ảnh: P.Y

Chiều 16-12-2009, trước sự chứng kiến của Giám đốc Sở Nội vụ Lê Vĩnh Bình và lãnh đạo Phòng Cải cách hành chính, đơn vị tư vấn – Công ty Cổ phần Sao Phương Nam đã báo cáo kết quả lớp tập huấn và chuyển giao phần mềm tin học hóa việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cán bộ lãnh đạo và chuyên môn ở UBND Châu Thành.

Sau khóa tập huấn này, cán bộ lãnh đạo có thể tự thao tác các chức năng được phân quyền theo yêu cầu công việc; xử lý các phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống và có thể thực hiện yêu cầu, đôn đốc, kiểm tra kết quả công việc. Cán bộ quản trị nắm rõ các thao tác nghiệp vụ của các chuyên viên tham gia vào hệ thống phần mềm để có thể hỗ trợ khi cần; đồng thời kết xuất các báo cáo tổng hợp, theo dõi tiến độ và tổng kết các hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu của cấp trên.
Sau khi được nghiệm thu (dự kiến chiều 22-12-2009), Châu Thành là đơn vị thứ hai, sau TP Bến Tre thực hiện đề án này.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích