Tập huấn phân tích chuỗi giá trị

09/08/2011 - 15:50

Tiến sĩ Trần Tiến Khai - giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, chuyên gia tư vấn chuỗi giá trị của Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn (DBRP Bến Tre) là giảng viên lớp tập huấn phân tích và phát triển chuỗi giá trị do Ban Quản lý DBRP tổ chức, từ ngày 9 đến ngày 12-8-2011. Lớp có 27 học viên là cán bộ phòng công thương, văn phòng dự án huyện, cán bộ thị trường, tài chính - kế hoạch và hội phụ nữ các huyện trong tỉnh.

Tiến sĩ Trần Tiến Khai hướng dẫn học viên thảo luận, phân tích chuỗi
giá trị.

 

Các học viên được tập huấn lý thuyết về chuỗi giá trị và phân tích chuỗi giá trị. Sau mỗi buổi học, từng nhóm học viên phân tích và thảo luận kết quả phân tích một số chuỗi giá trị nông sản tiềm năng của tỉnh. Tiến sĩ Trần Tiến Khai cho biết, mục tiêu của lớp học nhằm nâng cao năng lực hoạt động về phát triển thị trường và quản lý chuỗi giá trị. Qua đó, cán bộ địa phương hiểu sâu hơn về các công cụ phân tích, đánh giá và phát triển chuỗi giá trị. Công cụ phân tích này được áp dụng để phân tích chuỗi giá trị nông sản cụ thể, đồng thời có thể xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp và hàng hóa tại địa phương.

Đây là lớp học thứ 2 được tổ chức trong năm nay.

Tin, ảnh: PY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN