Tập huấn trực tuyến cải cách hành chính năm 2021

23/11/2021 - 17:01

BDK.VN - Ngày 23-11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. Đến dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Vụ CCHC - Bộ Nội vụ giới thiệu nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021. Đồng thời triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Mục tiêu chung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 là tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2030.

CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Sau buổi tập huấn, các đơn vị, địa phương sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch CCHC để triển khai thực hiện chương trình, đảm bảo đúng lộ trình CCHC của Chính phủ. Căn cứ điều kiện cụ thể, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch CCHC giai đoạn 5 năm hoặc cả giai đoạn 2021 - 2030 để tổ chức thực hiện. Đồng thời lập dự toán kinh phí để thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án và nhiệm vụ CCHC đã được phê duyệt trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN