Tập huấn tuyên truyền giảm mất cân bằng giới tính khi sinh

03/01/2013 - 18:13

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Châu Thành vừa tổ chức tập huấn tuyên truyền và phổ biến một số nội dung về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; những qui định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Đại biểu tham dự là cán bộ, công chức các ban ngành xã, ấp, cộng tác viên dân số và tổ trưởng tổ nhân dân tự quản của xã Quới Thành.

Được biết, tỷ số giới tính khi sinh thực tế của huyện qua các năm, như sau: năm 2007 là 110,83%, năm 2008 là 105,53%, năm 2009 là 112,27%, năm 2010 là 102%, năm 2011 là 107,09% và 6 tháng đầu năm 2012 là 113,51%. Riêng tỷ số giới tính khi sinh của xã Quới Thành năm 2010 là 182,35%, năm 2011 là 102,78% và 11 tháng đầu năm 2012 là 260%.

Dương Thanh Ngọc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN