Tập huấn về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập

05/07/2011 - 16:32

Sáng ngày 1-7-2011, Thanh tra tỉnh đã tổ chức tập huấn cho đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức các sở, ban, ngành tỉnh làm công tác kê khai, tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập và triển khai thông tư liên tịch về khen thưởng cho cá nhân phát hiện tố cáo hành vi tham nhũng.

Hội nghị tập huấn đã triển khai Thông tư của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập. Tại Điều 1 của Thông tư nêu: người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập là những người có chức vụ từ phó trưởng phòng UBND cấp huyện và tương đương trở lên trong các cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và huyện; sĩ quan giữ cương vị chỉ huy từ cấp phó tiểu đoàn trưởng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện trở lên, phó trưởng công an phường, thị trấn, phó đội trưởng trở lên trong công an nhân dân. Sau khi danh sách người có nghĩa vụ kê khai được phê duyệt, đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ sẽ phát mẫu bản kê khai và hướng dẫn kê khai.

Hội nghị cũng triển khai thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ - Thanh tra Chính phủ về quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng. Tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Dũng cảm, bằng khen của Chính phủ, bằng khen cấp bộ ngành, giấy khen (tùy giá trị tài sản phát hiện, thu hồi) để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân không sợ hy sinh tính mạng, lợi ích vật chất, tinh thần của mình và người thân, dũng cảm tố cáo, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong toàn quốc. Mức khen thưởng: Huân chương Dũng cảm được thưởng 30 lần mức lương tối thiểu; bằng khen của Chính phủ được thưởng 20 lần mức lương tối thiểu; bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương được thưởng 10 lần mức lương tối thiểu; giấy khen được thưởng 3 lần mức lương tối thiểu.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN