Tập huấn về truyền thông vận động và chuyển đổi hành vi

18/12/2009 - 10:33

Từ ngày 30-11 đến 18-12-2009, Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn tại các huyện, thành phố cho Trưởng Ban chỉ đạo DS/KHHGĐ và Trưởng trạm Y tế các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Thành phố Bến Tre.

Mỗi lớp học trong thời gian 3 ngày và các học viên tiếp thu các nội dung về: Thực trạng các vấn đề sức khỏe sinh sản tại xã, phường, thị trấn; quản lý hoạt động Chương trình mục tiêu quốc gia DS/KHHGĐ ở cơ sở; thành công và thiếu sót - các giải pháp cải thiện tình hình CSSKSS ở cơ sở; lập kế hoạch truyền thông chuyển đổi hành vi DS/SKSS/KHHGĐ ở địa phương; các hoạt động kiểm tra, giám sát, vận động DS/SKSS/KHHGĐ.

Minh Hải

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN