Tập huấn về ứng phó với biến đổi khí hậu

22/08/2011 - 08:05

Trong 4 ngày, từ 16 đến 19-8-2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tổ chức hội nghị tập huấn về ứng phó với BĐKH năm 2011. Tham dự có đại biểu các sở, ban, ngành, báo cáo viên cấp tỉnh, huyện...

Nội dung của hội nghị tập huấn xoay quanh các vấn đề như: tổng quan về BĐKH, những tác động của nó tới sản xuất và an sinh xã hội của Việt Nam; cách thích ứng với BĐKH trong các lĩnh vực sản xuất và an sinh xã hội; phương pháp lồng ghép các hoạt động ứng phó với BĐKH vào các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; kỹ năng truyền thông về BĐKH; chi tiết kịch bản, tác động BĐKH ảnh hưởng đến Bến Tre; kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH và nước biển dâng; công tác triển khai ứng phó với BĐKH ở Bến Tre…

Theo đồng chí Cao Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, mục đích của hội nghị tập huấn về ứng phó với BĐKH nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về những ảnh hưởng của BĐKH và cách ứng phó với BĐKH.

Tường Vy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN