Tập trung công tác hòa giải ở cơ sở

17/03/2009 - 08:39

Ngày 11-3-2009, Hội đồng phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Sở Tư pháp đã tổng kết hoạt động năm 2008. Ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Năm qua, Hội đồng phối hợp thực hiện công tác PBGDPL đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan hữu quan tuyên truyền pháp luật về dân sự, đất đai, dân số- gia đình- trẻ em, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em… bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Cụ thể, tuyên truyền miệng, các phương tiện thông tin, tờ rơi, sinh hoạt lồng ghép các câu lạc bộ,  hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, tủ sách pháp luật, hội thi… giúp người dân nâng cao kiến thức pháp luật. Đến nay, toàn tỉnh có 160/160 xã đã thành lập Hội đồng phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, trên 220 câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật, 907 tổ hòa giải với 7.000 hòa giải viên hoạt động có hiệu quả.

Đánh giá công tác năm 2008, ông Nguyễn Quốc Bảo đề cao chất lượng đổi mới hoạt động của Hội đồng cũng như việc phối hợp tốt với các ngành trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân. Tuy nhiên, năm 2009 cần tập trung việc củng cố nhân sự, đầu tư cho công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn phổ biến pháp luật, đặt biệt phối hợp với ngành giáo dục thông qua hệ thống trường học tổ chức các buổi  tọa đàm PBGDPL cho học sinh.

B.Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN