Tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực

27/11/2007 - 09:47

Ngày 21-11, Sở Công nghiệp chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2007-2010, với sự tham gia của các sở, ban, ngành tỉnh; Trưởng phòng Kinh tế 8 huyện, thị; các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh.

Trong xu hướng ngành công nghiệp tỉnh nhà tăng trưởng khá (giai đoạn 2001-2005 đạt 16,41%) đã hình thành được một số ngành hàng có cơ cấu giá trị kinh tế cao cho xuất khẩu. Để có sự chuyển biến tích cực hơn về chất lượng, mẫu mã, hiệu quả và sức cạnh tranh của các mặt hàng công nghiệp tỉnh nhà trên thị trường trong thời gian tới, tỉnh đã giao cho Sở Công nghiệp tiến hành xây dựng chiến lược hỗ trợ, đầu tư, giúp các công ty, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, cải tiến trang thiết bị hiện đại theo kịp với nhu cầu hội nhập nền kinh tế quốc tế để tạo ra sản phẩm chất lượng cao trên một số sản phẩm công nghiệp đang có của tỉnh.


Các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực phải đạt năm tiêu chí qui định như kiểu dáng, mẫu mã, bao bì sản phẩm, chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất (chi phí thấp, sử dụng nguyên liệu tại chỗ), năng lực sản xuất, môi trường lao động (tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và Luật Lao động). Sở Công nghiệp cùng các ngành, sở liên quan như Tài nguyên-Môi trường, Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh-Xã hội, Khoa học-Công nghệ, Thương mại-Du lịch sẽ có kế hoạch hỗ trợ về thiết kế sản phẩm, lựa chọn công nghệ, bảo vệ môi trường, nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, tiếp thị, đào tạo nguồn nhân lực, vốn...


Đợt I sẽ bắt đầu từ tháng 12 tới, các doanh nghiệp, công ty sẽ đăng ký tham gia, lập bản tự đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm tại đơn vị mình, sau đó sẽ có một hội đồng xét duyệt và có mức hỗ trợ thích hợp với từng đơn vị, sản phẩm. Mục tiêu lựa chọn đợt I là các sản phẩm từ chế biến dừa và thủy sản...

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN