Tập trung giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo

20/10/2014 - 07:17

Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, những năm qua, công tác giải quyết đơn, thư tố cáo đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong 9 tháng năm 2014, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã tiếp nhận 39 đơn thư tố cáo phải giải quyết, đã giải quyết  100% số đơn thư. Số đảng viên là cấp ủy viên có đơn thư tố cáo phải giải quyết là 28, chiếm 71,8% so với số đảng viên bị tố cáo phải giải quyết. Qua giải quyết kết luận, 3 trường hợp tố cáo chưa có cơ sở; 5 trường hợp tố sai; 29 trường hợp tố đúng và đúng một phần. Trong đó, 21 trường hợp đúng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 trường hợp. Đã giải quyết 11/11 trường hợp khiếu nại kỷ luật của đảng viên (giảm 1 trường hợp so với cùng kỳ năm 2013). Qua thẩm tra, xác minh, xem xét giải quyết khiếu nại, cấp ủy, UBKT các cấp đã quyết định giữ y hình thức kỷ luật 6 trường hợp, giảm hình thức kỷ luật 1 và xóa hình thức kỷ luật 3 trường hợp; 1 trường hợp bỏ phiếu không đạt quá bán theo quy định, đã báo cáo UBKT Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Từ nay đến cuối năm 2014, UBKT các cấp tổ chức quán triệt và thực hiện các chỉ thị, kế hoạch và văn bản của các cấp về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tập trung giải quyết dứt điểm, triệt để, không để tồn đọng các vụ việc, đơn, thư tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt, cán bộ dự nguồn cấp ủy cấp dưới trực tiếp và đại biểu dự đại hội. Tham mưu thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy nhận xét, đánh giá cán bộ cuối năm 2014. Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan kiểm tra theo hướng tinh gọn, năng động, thiết thực và hiệu quả; chuẩn bị dự kiến nhân sự UBKT các cấp...

Mỹ Xuân - Trần Diệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN