Tập trung hỗ trợ các xã điểm hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới

25/05/2016 - 06:38

Cổng chào vào xã Nhơn Thạnh. Ảnh: Song Lý

Sau chuyến kiểm tra tiến độ thực hiện 19 tiêu chí (TC) nông thôn mới (NTM) tại 11 xã điểm dự kiến công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016, ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng NTM tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Đồng Khởi cuộc trao đổi về các nội dung liên quan. Ông cho biết:

- Nhìn chung, đến nay, số lượng TC đạt thêm của hầu hết 11 xã chưa nhiều so với thời điểm đăng ký. Chủ yếu trong quý I-2016, các xã tập trung nâng cao chất lượng từng TC đã đạt.

Các địa phương đã có bước chuẩn bị khá rõ nét, cụ thể trong việc lập kế hoạch tiến độ thực hiện từng TC, trong đó quy định thời gian hoàn thành và phân công cụ thể người phụ trách, triển khai thực hiện từng phần việc cụ thể theo kết cấu của từng TC; có bước huy động nguồn lực theo nghị quyết của HĐND tỉnh và huyện để thực hiện các công trình, nhất là các công trình xây dựng cơ bản. Do khối lượng công việc năm nay rất nhiều nên các xã tập trung vào các TC xây dựng cơ sở hạ tầng như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư và môi trường.

* Ông có thể nêu cụ thể một vài đơn vị đã có sự khởi động khá tốt và những đơn vị cần có sự tập trung đầu tư nhiều hơn?

- Qua kiểm tra, đánh giá tại 11 xã điểm vừa qua, đoàn công tác nhận thấy xã Quới Sơn (Châu Thành) và Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre) có bước khởi động khá tốt, số lượng công việc còn lại để đạt các TC không nhiều.


Ông Bùi Văn Lâm phát biểu tại buổi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú. Ảnh:  A. Nguyệt

9 xã còn lại tuy có sự tập trung nhưng cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để đến cuối năm có thể hoàn thành 19 TC. Trong đó, các TC cần tập trung là: giao thông nông thôn (nhất là công tác vận động người dân giải phóng mặt bằng, huy động vốn để xây dựng đường trục xã, liên xã, đường từ xã đến ấp, liên ấp), môi trường cảnh quan, nhà ở dân cư, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã (xây mới hoặc cải tạo cơ sở vật chất cũ để làm nhà văn hóa ấp), chỉnh trang nhà cửa, xóa nhà tạm, lập hồ sơ công nhận TC số 16, công nhận danh hiệu “Xã văn hóa NTM”, nâng cấp, mở rộng nhà máy nước giúp người dân có nước máy sử dụng (nhất là tại các xã như Phú Sơn, Quới Điền, Cẩm Sơn) và xây dựng hố xí hợp vệ sinh (hiện nay, các xã có tỷ lệ hố xí hợp vệ sinh chưa thực hiện cao là Quới Điền, Phú Sơn, Vĩnh Bình, Cẩm Sơn và Lương Phú).

* Theo ông, đâu là những khó khăn chung hiện nay của 11 xã vừa được kiểm tra?

- Phong trào xây dựng NTM tại các xã năm nay tuy có tập trung khởi động ngay từ đầu năm nhưng tiến độ triển khai có phần chậm, người dân chưa thật sự hòa nhịp cùng với chính quyền địa phương nên công tác vận động còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc huy động vốn dân để xây dựng giao thông nông thôn, việc chủ động thực hiện các TC của hộ gia đình.

Tình hình hạn mặn ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống và sản xuất, thu nhập của người dân nên việc góp vốn cho xây dựng NTM hạn chế; ngoài ra, nước mặn còn ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thi công các công trình. Công tác phân bổ vốn xổ số kiến thiết đợt 2 năm 2016, vốn trái phiếu Chính phủ chưa được phân bổ kịp thời nên đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công các công trình hạ tầng thiết yếu. Số lượng nhà tạm, hộ chưa sử dụng nước sạch và chưa có hố xí hợp vệ sinh còn rất nhiều nên cần phải có sự phối hợp và tập trung cao độ giữa chính quyền địa phương với các ngành, đoàn thể.

* Trong thời gian tới, sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ gì để xây dựng thành công 11 xã điểm trong năm 2016, thưa ông?

- BCĐ xây dựng NTM các cấp sẽ tập trung thực hiện những nội dung công việc sau để giúp các xã điểm của năm 2016 hoàn thành 19 TC đúng tiến độ:

+ Đối với cấp tỉnh: các thành viên BCĐ được phân công thường xuyên theo sát địa bàn để hỗ trợ xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các TC. Các sở, ngành tỉnh phụ trách từng TC có kế hoạch, thời gian cụ thể để xây dựng hoàn thành TC được giao tại 11 xã điểm; hỗ trợ, đôn đốc địa phương sớm hoàn thành các công việc còn lại và tổ chức thẩm định, công nhận (nếu đạt), tránh bị động vào cuối năm.

Phân bổ kịp thời các nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho xây dựng NTM năm 2016, tranh thủ các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, vốn doanh nghiệp để hỗ trợ các xã xây dựng NTM, đặc biệt là các xã năm 2016.

Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh tập trung theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện các công việc còn lại tại 11 xã điểm; thực hiện vai trò cầu nối với các sở, ngành để giúp xã tháo gỡ những khó khăn, đảm bảo theo tiến độ; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Trưởng BCĐ xây dựng NTM tỉnh để chỉ đạo; hướng dẫn xã thực hiện các thủ tục công nhận xã đạt chuẩn NTM.

+ Đối với cấp huyện: BCĐ các huyện tập trung theo dõi, đôn đốc các xã hoàn thành 19 TC, trong đó phân công cụ thể từng thành viên phụ trách từng TC, hỗ trợ các xã sớm hoàn thành các TC theo kế hoạch. Quan tâm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian hoàn thành để đến cuối năm được công nhận.

Chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh để hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; đồng thời chỉ đạo các ngành huyện trình các sở, ngành tỉnh thẩm định kết quả đạt TC để hoàn chỉnh hồ sơ công nhận.

Duy trì họp giao ban hằng tháng hoặc họp đột xuất giữa BCĐ huyện, xã và thành viên BCĐ tỉnh phụ trách xã để kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, báo cáo kịp thời về BCĐ tỉnh nếu vượt thẩm quyền quyết định.

+ Đối với cấp xã: cần xây dựng lộ trình cụ thể hơn, đối với các TC đã đạt thì tiếp tục củng cố, đối với các TC chưa đạt thì xác định rõ nội dung còn lại cần thực hiện để phân công người phụ trách và thời gian hoàn thành nhằm đảm bảo tiến độ.

BCĐ, Ban Quản lý xã phối hợp chủ đầu tư giám sát, theo dõi, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng thiết yếu, đối với các công trình đã có chủ trương đầu tư, địa phương cần triển khai nhanh để kịp tiến độ. Lưu ý, tăng cường công tác giám sát để công trình sau khi đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, nhất là trong điều kiện gặp khó khăn về nước ngọt như hiện nay.

Quan tâm phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả để nhân rộng trong cộng đồng dân cư, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch vườn… thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống người dân. Cần phải tích cực vận động người dân tự thực hiện, đồng thời tìm nguồn hỗ trợ đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong việc xây dựng nhà ở và xây dựng hố xí hợp vệ sinh; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, cải tạo cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh… Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề xuất công nhận xã đạt chuẩn NTM gửi về BCĐ huyện, các sở, ngành tỉnh liên quan để thẩm định, công nhận.

* Xin cảm ơn ông!

Ánh Nguyệt (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN