Tập trung hoàn thành đại hội Đảng các cấp

06/04/2015 - 07:08

Đại hội điểm xã An Phước thành công tốt đẹp. Ảnh: CTV

2015 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2010-2015, năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chung này, huyện Châu Thành còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội điểm thành công

Theo đồng chí Nguyễn Văn Minh - Bí thư Huyện ủy Châu Thành, ngoài nhiệm vụ chung, Huyện ủy đã tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng. Huyện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã điểm và 1 ngành để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn huyện. Đến nay, Đảng bộ xã An Phước và Chi bộ HĐND - UBND huyện đã thành công cả về mặt nội dung, hình thức đến văn kiện, nghị quyết Đại hội cũng như việc bầu cử nhân sự đều đạt yêu cầu cơ cấu. Đây là thắng lợi mở màn cho việc chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện. Huyện đã chấn chỉnh, bổ sung dự thảo văn kiện, trình Tiểu ban Văn kiện tỉnh và phát hành đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức lấy ý kiến đóng góp. Tiểu ban Văn kiện huyện ban hành hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện và xây dựng báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị phục vụ lấy ý kiến đóng góp trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Bên cạnh đó, Huyện ủy đang tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch A3 (BCH Đảng bộ huyện), thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới. Tiểu ban nhân sự huyện tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổng hợp, giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 để thực hiện các bước, quy trình nhân sự tiếp theo.

Ngoài lãnh đạo việc tổ chức đại hội Đảng, Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2015. Trong quý I-2015, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết cũng như cùng kỳ 2014. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 62,345 tỷ đồng, đạt 42,3% nghị quyết, trong đó, thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện 20,389 tỷ đồng, đạt 26,32% nghị quyết. Tiến độ xây dựng giao thông nông thôn được đẩy mạnh theo hướng đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện đã xây dựng được 22,5km đường bê-tông, đạt 51,4% nghị quyết, trong đó, đường đạt chuẩn nông thôn mới trên 14km, đạt 34,07% nghị quyết. Các tiêu chí nông thôn mới như: giao thông nông thôn, thu nhập, môi trường và an ninh trật tự được tập trung thực hiện; đây là công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Huyện ủy chỉ đạo tập trung thực hiện các phần việc cụ thể như: giao thông nông thôn, ánh sáng nông thôn, xóa cầu cá xây hố xí tự hoại. Đến nay, toàn huyện có trên 90% số hộ có hố xí tự hoại. Thị trấn Châu Thành và Hữu Định đã xóa cầu ao cá. Huyện tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao hiệu quả trồng xen cây ca cao trong vườn dừa; chú trọng xây dựng, phát triển mô hình kinh tế hợp tác, xây dựng vườn xanh, sạch, đẹp.

Thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm

Đồng chí Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh: Cùng lúc, huyện phải thực hiện 2 nhiệm vụ: vừa tập trung tổ chức Đại hội, vừa thực hiện nhiệm vụ trong năm. Vì vậy, từng công việc phải có sự phân công cụ thể, người nào việc ấy có quy định thời gian rõ ràng. Tất cả những công việc thực hiện cần phải gắn với lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh. Những đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách tiểu vùng cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa  phương. Đối với ngành huyện, 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối tiếp tục cung cấp thông tin cho Thường vụ phụ trách cụm vào định kỳ giao ban hàng tháng về công việc được phân công, gắn thi đua với việc xem xét đánh giá tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí.  

Huyện tập trung công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các tập thể và cá nhân tiếp tục thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI. Huyện chỉ đạo thành công đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2015-2020. Các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục củng cố, nâng chất lượng hoạt động; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng và quản lý đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới...

Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN