Tập trung hướng kinh tế phát triển bền vững và toàn diện

09/02/2014 - 16:29

Học sinh Trường Tiểu học Giao Thạnh giờ tan trường. Ảnh: Đ. C

Năm 2013, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thạnh Phú thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

Ông Nguyễn Minh Cảnh - Chủ tịch UBND huyện cho biết năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 12,1%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 840 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng: giá trị sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản tăng 9,39%, sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 18,89%, thương mại - dịch vụ tăng 14,42%; thu nhập bình quân đầu người đạt 20,73 triệu đồng/năm, tăng 2,93 triệu đồng so với năm 2012; thu ngân sách đạt 63,5 tỷ đồng.  

Chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được nâng lên. Đặc biệt, Thạnh Phú là huyện có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT cao so với mặt bằng chung của tỉnh (99,81%, tăng 0,67%), tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 99,71% (tăng 0,45%) so với năm học trước. Huyện đã thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và chính sách an sinh xã hội, với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 13,36% (giảm 2,34% so với năm 2012). Các phong trào xây dựng xã văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Để có những thành quả này, các cấp ủy đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ông Trần Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: “Huyện đã quan tâm đến công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý và phân tích chất lượng đảng viên. Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện tốt kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), góp phần hạn chế sai sót, đánh giá đúng thực chất cán bộ, đảng viên và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên”.

Trên nền tảng kết quả của năm 2013, Thạnh Phú tập trung sức mạnh tổng hợp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2014 của Đảng bộ huyện, với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao ý chí tiến công; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới”.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết năm 2014, Đảng bộ huyện Thạnh Phú tập trung vào những nội dung: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 12% trở lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, khu vực I giảm xuống còn 48,66%, khu vực II tăng lên 19,52%, khu vực III tăng lên 31,81%; giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 8,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 17,52%, thương mại - dịch vụ tăng 13,52%; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 892 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 24 triệu đồng/năm. Xây dựng xã Giao Thạnh đạt chuẩn Xã Văn hóa; tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng xã văn hóa, nhất là 2 xã điểm Đại Điền và Quới Điền; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS từ 99% trở lên, tốt nghiệp THPT từ 95% trở lên; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học ở bậc THCS dưới 1%, THPT dưới 2,5%; duy trì 18/18 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS; 2 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học; xây dựng 2  trường đạt chuẩn quốc gia, 3 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi xuống còn 13%; đào tạo và giải quyết việc làm cho 5.600 lao động, phấn đấu xuất khẩu 100 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% đến 3%. Xây dựng các xã vững mạnh toàn diện trong khu vực phòng thủ; tiếp tục đấu tranh kéo giảm tội phạm, nhất là tội phạm hình sự; kéo giảm tai nạn giao thông và các loại tội phạm. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành, quản lý của chính quyền các cấp; củng cố, kiện toàn hoạt động của các Hội, Đoàn… Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tập trung sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tập trung mọi nguồn lực, thực hiện tốt công tác Dân vận khéo trên mọi lĩnh vực, đưa kinh tế phát triển theo hướng bền vững, toàn diện và hiệu quả.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN