Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

10/04/2013 - 08:26
Trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 8-4-2013, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ khối các doanh nghiệp mở rộng để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quí I, đề ra phướng hướng hoạt động quí II-2013; sơ kết việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) và thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết TW5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ông Nguyễn Hữu Thiện - Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, trong quí I Đảng ủy khối lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hiệu quả. Các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất, có sự khởi sắc. Một số doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới trang thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung sản xuất nhiều mặt hàng có thế mạnh về nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, cải tiến thiết bị, chuyển giao công nghệ, sản xuất 3 dòng sản phẩm mới đưa vào tiêu thụ. Đặc biệt, có 10 doanh nghiệp đóng góp trên 775 triệu đồng xây dựng 148 nhà tình  nghĩa, 8 nhà tình thương, trị giá 7,6 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, có 39 chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể cấp ủy, cá nhân cấp ủy, đảng viên, với 2.060/2.065 đảng viên kiểm điểm xong. Sau kiểm điểm có 21/39 tổ chức cơ sở Đảng báo cáo kết quả kiểm điểm, 6/39 tổ chức Đảng đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Công tác chính trị tư tưởng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... luôn được Đảng ủy khối chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả; đã hoàn thành công tác phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2012, với 63,14% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 15,78% đạt tiêu biểu, 28,94% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7,89% hoàn thành nhiệm vụ. Về chất lượng đảng viên, có 12,88% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 83,36% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3,06% hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy khối cũng đã xét khen thưởng 6 cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 2 cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền, 30 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền. Tuy nhiên, công tác triển khai học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa được sâu rộng, còn một số cán bộ, đảng viên cốt cán thiếu tích cực, nghiêm túc trong học tập Nghị quyết. Sự rèn luyện phấn đấu của đảng viên mới chưa tốt, kết nạp đảng viên chậm, đạt 61,8%. Nhận thức về Nghị quyết TW4 thiếu nhất quán, chưa đầy đủ. Sau kiểm điểm chỉ có 6/39 tổ chức cơ sở Đảng có kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm; 21/39 có báo cáo tổng hợp gởi về Đảng ủy khối. Một số cấp ủy còn xem kiểm điểm như vậy là xong, công tác xây dựng Đảng chưa gắn chặt với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thiện đánh giá, cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tăng cường lãnh đạo công tác tư tương chính trị, khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4; tiếp tục quán triệt Nghị quyết TW4 về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, xem đây là nội dung xuyên suốt trong nhiệm kỳ và là việc làm thường xuyên trong hoạt động của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục lãnh đạo quán triệt tinh thần Nghị quyết TW5 và Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN