Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

05/11/2021 - 18:08

BDK.VN - Chiều 5-11-2021, Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (Tổ công tác 2233) đã tổ chức phiên họp định kỳ để rà soát tiến độ và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Tổ công tác 2233.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn - Tổ trưởng Tổ Công tác 2233 chủ trì phiên họp.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Tổ trưởng Tổ công tác 2233 phát biểu kết luận phiên họp.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Tổ trưởng Tổ công tác 2233 phát biểu kết luận phiên họp.

Tính đến ngày 3-11-2021 trên địa bàn tỉnh đã rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho 228.253 đối tượng người lao động và 12.462 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, với kinh phí dự kiến hỗ trợ 337.673,46 triệu đồng. Trong đó, UBND cấp huyện phê duyệt 202.569 đối tượng người lao động và 7.742 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, kinh phí 265.018,995 triệu đồng. Chi hỗ trợ cho 189.346 người lao động, đạt tỷ lệ 93,47% so với số đối tượng được phê duyệt và đạt 82,95% so với số rà soát. Chi hỗ trợ 6.076 hộ kinh doanh và doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 78,48% so với số hộ được phê duyệt và đạt 48,75% so với số rà soát, tổng số tiền chi hỗ trợ 236.812,905 triệu đồng.

Đối với Nghị quyết 116, tính đến ngày 3-11-2021 tỉnh đã hoàn thành việc rà soát và gửi danh sách người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ 1.392 đơn vị, tương ứng với số 64.947 lao động thuộc diện được hỗ trợ; số còn lại đang rà soát để gửi danh sách. Đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 33.504 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 6.834 người đã dừng tham gia (bằng 68,19% số đề nghị) với tổng số tiền hỗ trợ là 92,46 tỷ đồng. Số người lao động không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ là 2.305 người (bằng 23% số đã đề nghị). Tổng số tiền chi trả là 91,64 tỷ đồng (bằng 99,11% số đã giải quyết) đối với 39.967 người (bằng 99,08% số đã giải quyết).

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn lưu ý: Mục tiêu chung của tỉnh từ đây đến cuối năm 2021 là phấn đấu để nền kinh tế đạt tăng trưởng dương. Trong đó các trụ cột tăng trưởng bao gồm: Đầu tư công; xuất khẩu; thị trường tiêu dùng.

Về hoạt động của Tổ công tác 2233, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành rà soát, kiểm tra kỹ các doanh nghiệp để đánh giá sát thực tế, hỗ trợ kịp thời, chính xác. Về chi hỗ trợ an sinh xã hội, đề nghị Sở Tài chính rà soát để báo cáo đề xuất Trung ương hỗ trợ.

Về hỗ trợ doanh nghiệp phòng chống dịch, đề nghị thành viên Tổ công tác xem xét hướng dẫn doanh nghiệp mua sắm dụng cụ test nhanh, trong đó cần cân nhắc hỗ trợ test nhanh cho doanh nghiệp gặp khó khăn. Cân nhắc ưu tiên vắc-xin để tiêm cho công nhân trong các doanh nghiệp; dành tỷ lệ vắc-xin dự phòng để tiêm cho công nhân mới tuyển vào doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng phục hồi sản xuất.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận những chính sách hỗ trợ của Chính phủ, như miễn giảm thuế, miễn giảm các loại phí, lệ phí. Đề nghị các sở, ngành Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương lập danh sách các doanh nghiệp thật sự khó khăn để tỉnh làm việc, tháo gỡ khó khăn cho từng doanh nghiệp cụ thể.

Tin, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN