Tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

08/05/2017 - 07:49

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Châu Thành.

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 5-5-2017, đoàn công tác của Tỉnh ủy do Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam làm trưởng đoàn, có cuộc làm việc với Đảng ủy xã Tiên Thủy và Huyện ủy Châu Thành để nắm tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; 

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kế hoạch củng cố các tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chuyển biến chậm, sa sút hoặc mất đoàn kết nội bộ năm 2016; tình hình cán bộ xin nghỉ việc và đảng viên xin miễn sinh hoạt, bỏ sinh hoạt, xin ra khỏi Đảng. Tham gia cùng đoàn công tác có Phó vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương Hồ Thùy Hiên.

Sau khi triển khai, quán triệt, nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên thống nhất cao với nghị quyết; các cấp ủy có tập trung hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị quán triệt sâu phương châm “dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” và chọn khâu đột phá trong nội dung phương châm gắn với nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Huyện đã xây dựng kế hoạch củng cố 5 tổ chức cơ sở đảng, 8 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 1 chi bộ trực thuộc có chuyển biến chậm, sa sút hoặc mất đoàn kết nội bộ năm 2016. Từ đầu năm 2016 đến nay, huyện có 75 cán bộ, công chức xin nghỉ việc; huyện tiến hành giải quyết hành chính 53 đảng viên buông bỏ sinh hoạt và xin ra khỏi Đảng.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam nhấn mạnh: Các cấp ủy tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, trong đó rà soát lại 7 nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết để tập trung thực hiện; tập trung công tác chính trị tư tưởng trong đảng bộ, nhất là tư tưởng tiến công trong năm “hành động”; quan tâm xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả việc củng tổ các tổ chức đảng sa sút; làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ xin nghỉ việc, đảng viên bỏ sinh hoạt hoặc xin ra khỏi Đảng. Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đảng viên chặt chẽ, nâng cao ý thức của đảng viên đối với Đảng; công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên đi vào thực chất. Đặc biệt, Châu Thành quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, thông qua các tổ chức công đoàn, đoàn thể ở hai khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN