Tập trung thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm

13/10/2009 - 09:09
Nghiệm thu đề tài cho cá bống tượng đẻ. Ảnh: h.H

9 tháng qua, Sở Khoa học Công nghệ đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình dự án trọng điểm. Dự án du nhập phát triển 500ha dừa dứa thuộc chương trình phát triển trồng mới 5.000ha dừa của tỉnh đã thực hiện xong giai đoạn xây dựng mô hình, diện tích 50ha, đã trồng 10.000 cây giống, hiện đang nhân rộng.

Chương trình phát triển 4.000ha bưởi da xanh đã xây dựng được mô hình sản xuất theo hướng an toàn và chất lượng; trồng mới 500ha, nhân rộng 1.340ha, nâng tổng diện tích toàn tỉnh lên 3.243ha. Sở cũng đã tiếp nhận và chuyển giao, làm chủ được công nghệ sản xuất giống cá tra theo tiêu chuẩn SQF 1000CM, thực hiện thành công thực nghiệm sản xuất tôm sú giống; xúc tiến chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá chẻm; tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và hội nhập giai đoạn 2008-2010 và 2015. Hiện Sở đang triển khai xây dựng dự án hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, nâng tổng số lên 13 đơn vị đã áp dụng. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được chú trọng. Các lĩnh vực được tập trung thực hiện như an toàn bức xạ, đo lường chất lượng xăng dầu, gas, mũ bảo hiểm. Qua đó, Sở đã xử lý vi phạm hành chính 6 đơn vị, số tiền phạt trên 24 triệu đồng.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN