Tập trung xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện

16/07/2021 - 06:47

BDK - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ (BTV) các huyện ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng chi bộ ấp, khu phố đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD). Tập trung rà soát, điều chỉnh số lượng đăng ký cho phù hợp với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Phân công đồng chí ủy viên BTV phụ trách tiểu vùng; huyện ủy viên, thành ủy viên phụ trách xã, phường, thị trấn; cán bộ cấp huyện theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố… thành lập tổ thẩm định, tổ giúp việc để tham mưu cấp ủy thẩm định, đề xuất công nhận chi bộ ấp, khu phố TSVMTD. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu xây dựng 40 - 50% chi bộ ấp, khu phố đạt TSVMTD.

Đường bê-tông do các chi bộ xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc vận động xây dựng. Ảnh: H.Hiệp

Đường bê-tông do các chi bộ xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc vận động xây dựng. Ảnh: H.Hiệp

Triển khai, quán triệt

Đảng ủy xã, phường, thị trấn xác định nhiệm vụ xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD là một trong những công việc trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ. Triển khai quán triệt các văn bản của cấp ủy cấp trên về xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD. Xây dựng kế hoạch thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phân công đảng ủy viên, các ngành, đoàn thể, cán bộ cấp xã phụ trách, theo dõi, hỗ trợ, góp sức cùng chi bộ ấp, khu phố thực hiện. Hàng tháng, trong cuộc họp đảng ủy đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện những khó khăn, vướng mắc và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, tiến hành lựa chọn các chi bộ ấp, khu phố đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thẩm định, báo cáo cấp trên và công nhận theo quy định. 

Các chi bộ ấp, khu phố đồng loạt triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu, tạo sự đồng thuận cao, quyết tâm đăng ký, thực hiện. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận trong thực hiện gắn với phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Bám sát kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng tập thể, cá nhân để thực hiện. Hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ đánh giá tiến độ và kết quả, đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện.

Việc thực hiện quy trình công nhận chi bộ ấp, khu phố TSVMTD được cấp ủy các cấp thực hiện chặt chẽ. Một số tổ thẩm định cấp huyện khi tiến hành khảo sát, thẩm định còn mời thêm các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tham gia. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc cấp ủy cấp dưới trong công tác triển khai thực hiện xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD. Đặc biệt là củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ đã được công nhận. Đến nay, các huyện, thành phố chưa có trường hợp chi bộ ấp, khu phố không giữ vững các tiêu chuẩn, điều kiện bị thu hồi danh hiệu.

Có được kết quả trên là hầu hết các cấp ủy làm tốt công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản cấp ủy cấp trên và quyết tâm cao trong thực hiện, tạo sự lan tỏa trong hệ thống chính trị và nhân dân. Đảng ủy xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình cụ thể, phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ các chi bộ ấp, khu phố thực hiện. Đồng thời, tập trung cho các chi bộ ấp, khu phố có khả năng đạt các tiêu chuẩn, điều kiện trong năm 2021. Một số cấp ủy tập trung quyết liệt, đã thực hiện đạt và vượt số lượng đăng ký trong năm 2021 như: Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Ba Tri.

Định hướng, giải pháp

Toàn tỉnh có 560 chi bộ ấp, khu phố đăng ký xây dựng chi bộ TSVMTD trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phần lớn cấp ủy các cấp có kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện. BTV huyện ủy, thành ủy đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh tập trung triển khai thực hiện, đăng ký và phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 100% chi bộ ấp, khu phố được công nhận TSVMTD.

 Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết về xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD, cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai quán triệt sâu Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” phát động xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD rộng khắp trong toàn đảng bộ. Các đồng chí cán bộ tỉnh, huyện, thành phố được phân công theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố nghiên cứu, nắm chắc nội dung xây dựng chi bộ TSVMTD, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ ấp, khu phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các chi bộ thực hiện đạt các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đảng ủy xã, phường, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện. Tiến hành thẩm định đề nghị cấp trên xem xét cho chủ trương công nhận đối với các chi bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, tuyệt đối không chạy theo thành tích. Chi bộ được công nhận TSVMTD phải đúng thực chất. Phân công cán bộ, công chức cấp xã phụ trách, theo dõi, hỗ trợ chi bộ ấp, khu phố xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD. Chi bộ ấp, khu phố thường xuyên bổ sung kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau, để đăng ký và quyết tâm thực hiện.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Văn Thanh cho biết: Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 đưa ra mục tiêu phấn đấu là xây dựng 75 chi bộ ấp, khu phố đạt TSVMTD. Đến nay, đã công nhân được 53 chi bộ ấp, khu phố đạt TSVMTD, đạt 70,66% kế hoạch. Theo nguồn thì dự kiến 6 tháng cuối năm sẽ công nhận thêm 43 chi bộ nữa, sẽ đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra trong năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 3 đảng bộ được công nhận chi bộ ấp đạt TSVMTD đạt và vượt chỉ tiêu là: Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Ba Tri. Tuy nhiên, cũng còn một số đảng bộ kết quả tổ chức xây dựng và công nhận chi bộ ấp, khu phố TSVMTD chưa đạt trên 50%. Trong đó, Bình Đại mới công nhận được 2/7 chi bộ; Thạnh Phú 1/11 chi bộ; Chợ Lách chưa có chi bộ nào được công nhận.

  Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN