Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

30/11/2020 - 06:58

BDK - Năm 2020, tỉnh gặp nhiều khó khăn thách thức do tình hình hạn mặn và dịch Covid-19 nhưng Tỉnh ủy đã lãnh đạo, tổ chức kịp thời các biện pháp nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại, ổn định kinh tế, đời sống người dân. Với tinh thần “Bứt phá về đích”, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết (NQ) năm 2020 và những chỉ tiêu NQ Đại hội (ĐH) X Đảng bộ tỉnh cuối nhiệm kỳ đạt nhiều kết quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ hai năm 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ hai năm 2020.

Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người dân cơ bản ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện chủ đề năm 2020 “Bứt phá về đích” được lan tỏa, đã tạo khí thế thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ. Qua việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền và tổ chức thành công các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền trước, trong và sau ĐH XI Đảng bộ tỉnh, đã mang lại nhiều ý nghĩa chính trị lớn, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII gắn với thực hiện NQ Trung ương 4 khóa XII được thực hiện thường xuyên. Nội dung, hình thức học tập và làm theo Bác có nhiều đổi mới, thực chất và thường xuyên hơn, đã xuất hiện nhiều mô hình mới sáng tạo, nhiều gương điển hình được tuyên dương. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.481 tập thể, 4.690 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng. Ban Chỉ đạo 35 các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy lãnh đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng xã hội.

Việc tổ chức triển khai, quán triệt NQ ĐH Đảng các cấp ngành; NQ ĐH XI Đảng bộ tỉnh có đổi mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Tổ chức một lớp quán triệt NQ ĐH tỉnh cho các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và bí thư cấp ủy cơ sở. Đồng chí Bí thư cấp ủy có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho đảng viên trong đảng bộ. Đặc biệt, đã xây dựng các văn bản cụ thể hóa NQ ĐH sớm nhằm sớm đưa NQ vào cuộc sống. Tỉnh ủy đã ban hành NQ số 01 về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời ban hành các chỉ thị về: Phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; về đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; về tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện đồng bộ các mặt công tác

Sau ĐH Đảng các cấp, từng đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã khẩn trương tập trung triển khai quán triệt NQ, phân công nhiệm vụ, hoàn thành các thủ tục và bắt tay thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu NQ ĐH đề ra. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị gắn với thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Lãnh đạo thực hiện tốt việc thí điểm một số mô hình tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị. Quan tâm đến chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên tại chi bộ. Phát triển đảng viên mới được chú trọng về chất lượng, gắn với việc sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 8.746 đảng viên; trong đó năm 2020 kết nạp 809 đảng viên. Năm 2020, có 122 đảng viên bị kỷ luật. Công tác tổ chức sắp xếp bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật có nhiều đổi mới, các cấp ủy quan tâm tập trung thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật, năm 2020 giảm 25% so với năm 2019. Công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã hoạt động đồng bộ, hiệu quả, kịp thời với quyết tâm chính trị cao. Nhiều hoạt động phong phú, đáp ứng yêu cầu và tạo sự đồng thuận tích cực ủng hộ của người dân. Nội dung, phương pháp hoạt động ngày càng đổi mới, chú trọng hướng về cơ sở. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận khéo - 2020” đạt hiệu quả tích cực. Đã ghi nhận 246 mô hình dân vận khéo đăng ký cấp tỉnh thực hiện trong năm 2020; cấp tỉnh và huyện đang tiến hành khảo sát, thẩm tra công nhận.

Theo đánh giá chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả phấn khởi. Kỷ luật, kỷ cương được giữ nghiêm; tư tưởng và hành động trong nội bộ luôn thống nhất. Công tác tổ chức cán bộ được tập trung củng cố, kiện toàn, nhất là việc sắp xếp, phân công cán bộ sau ĐH đúng theo đề án nhân sự được duyệt. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng theo phương châm và chủ đề, phong trào hành động cách mạng được lan tỏa, tính nêu gương được phát huy mạnh mẽ, trách nhiệm người đứng đầu được đề cao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng nhiều đối tượng giám sát. Công tác dân vận có nhiều tiến bộ, phong trào thi đua “Dân vận khéo”được nâng chất và mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Mục tiêu trong năm 2021 là “Phát huy mạnh mẽ tinh thần Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân, ba mũi” trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Giải pháp chủ yếu là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và đạo đức; nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết đại hội. Từng cấp ủy, từng ngành, địa phương, đơn vị, người đứng đầu xác định rõ từng đầu việc. Quyết liệt, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ mới. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân, ba mũi”.

Bài, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN