Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

08/05/2015 - 07:26
Cán bộ phụ trách kỹ thuật các cơ quan dự thi phần tháo lắp súng. Ảnh: Đ.T

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật (thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh) thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, không ngừng phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết thống nhất, tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Phòng Kỹ thuật đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt và lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chỉ lệnh, hướng dẫn và kế hoạch của cơ quan kỹ thuật Quân khu; xây dựng và lãnh đạo thực hiện các kế hoạch công tác kỹ thuật đạt hiệu quả cao. Đơn vị bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị cho các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác. Cấp ủy thường xuyên chăm lo, kiện toàn tổ chức chỉ huy, biên chế đủ quân số, bố trí cán bộ, nhân viên kỹ thuật đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 100%. Biên chế Trạm sửa chữa tổng hợp quân số lực lượng dự bị động viên đạt 100%, bố trí cán bộ, nhân viên kỹ thuật đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 96,3%. Thực hiện tốt công tác phúc tra, động viên huấn luyện, kiểm tra quân số đạt 100%.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt và 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ xác định tiêu chuẩn đạo đức phấn đấu theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài nội dung phấn đấu chung, các đảng viên còn tập trung nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy Phòng về lĩnh vực mình phụ trách; tích cực kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; ưu tiên cho việc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí. Hàng năm, duy trì tổ chức huấn luyện, hội thi hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bao gồm quân sự, chính trị và chuyên môn, kết quả 100% đạt khá trở lên: bồi dưỡng trình độ chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ nhân viên lái xe; tổ chức hội thi ngành kỹ thuật kết hợp với hội thi lái xe giỏi, quản lý xe tốt… Cán bộ, chiến sĩ kho, trạm bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị, tổ chức niêm cất đúng theo quy trình.

Các mô hình sáng kiến của tập thể và cá nhân được đưa vào sử dụng hiệu quả như: nhà phao ca-nô, đạn huấn luyện M79, súng ĐKZ 82… Lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án: về đảm bảo vật chất và đồng bộ vũ khí, đạn dược, tủ cất chứa vũ khí, đạn cho lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng phương tiện kỹ thuật, phối hợp với Trạm Đăng kiểm của Quân khu kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe máy đạt 100%; thực hiện tốt chế độ kiểm kê định kỳ hàng năm về số lượng, chất lượng xe máy đúng quy định của trên, kịp thời có kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng và đề nghị Quân khu xin chỉ tiêu sửa chữa, nâng cấp nhằm tăng tuổi thọ của xe máy.

Công tác bảo đảm kỹ thuật trong huấn luyện, diễn tập, SSCĐ cho lực lượng vũ trang và tổng kiểm tra kỹ thuật vũ khí trang bị trong toàn tỉnh đạt 100%. Đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đạt 60% (tăng 30% so với nhiệm kỳ trước); hệ số kỹ thuật đạt 0,98% (tăng 32%). Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, phương tiện kỹ thuật hàng năm đạt 100 - 116% kế hoạch (sửa chữa vừa xe máy, sửa chữa nhỏ vũ khí bộ binh tăng 8,5%). Duy trì thực hiện tốt ngày kỹ thuật ở đơn vị.

Đảng bộ Phòng Kỹ thuật đã lãnh đạo đơn vị phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết các cấp đề ra. Cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất cao, vận dụng đúng đắn, phù hợp nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đầy đủ, đồng bộ tốt cho các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai và hoạt động thường xuyên.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN