Tháng 12, cán bộ nhà nước bắt đầu kê khai tài sản

18/11/2007 - 13:18

Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền vừa ký ban hành thông tư mới hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 37/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập.

Theo HTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN